Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanesmicroscope

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Very energetic, really had to comb through the frames to find a few where things were mostly in focus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 12:46 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On whorled rosinweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggybuddy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on st augustine grass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On wood anemone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuskrieger

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 04:08 ΜΜ CEST

Περιγραφή

on Taraxacum officinale

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 10:48 ΠΜ CDT

Περιγραφή

What a wonderful morning at Mineral Wells State Park! Went to the northeastern most part of the park and only saw one other person -- social distancing!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjoerns

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 12:30 ΜΜ CEST

Περιγραφή

ex Taraxacum Sect. Ruderalia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 10:29 ΜΜ BST

Περιγραφή

On Dandelion

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 12:44 ΜΜ CDT

Περιγραφή

among healthy Equisetum arvense (prev obs). Sample taken and is being pressed.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 08:26 ΜΜ EDT