Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorcg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 03:42 PM PDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

From Walnut soil baited with sesame seed. Axenic culture has been submitted for the Allomyces bank.

Allomyces - Photo (c) Kenan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Allomyces, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:07 AM EDT

Περιγραφή

on Prunus serotina, prev obs x3

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damianchalvignac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 12:52 PM CDT
Xylaria - Photo (c) Henri Holbrook, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henri Holbrook
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Xylaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορχέλα (Γένος Morchella)

Παρατηρητής

damianchalvignac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 01:22 PM CDT
Μορχέλα - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damianchalvignac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 01:26 PM CDT
Leotia - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Leotia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)

Παρατηρητής

origamilevi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 05:31 PM EDT

Περιγραφή

Inat suggestion

Πευκοειδή - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwwalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 07:22 PM CDT
Staurastrum - Photo (c) jnienow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Staurastrum, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwwalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 02:35 PM CDT
Mougeotia - Photo (c) jnienow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Mougeotia, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwwalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 02:06 PM CDT
Pleurotaenium - Photo (c) Mindy Morales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mindy Morales
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Pleurotaenium, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwwalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 02:04 PM CDT
Oedogonium - Photo (c) Karolina Fucikova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolina Fucikova
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Oedogonium, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwwalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 01:59 PM CDT
Closterium - Photo (c) Antonio Guillén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Closterium, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwwalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 01:52 PM CDT
Staurastrum - Photo (c) jnienow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Staurastrum, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Gymnosporangium - Photo (c) Len Burgess, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Gymnosporangium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phaulactis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 12:00 PM CEST

Περιγραφή

Microscopic

Chytridiomycota - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Συνομοταξία Chytridiomycota, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt227

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 04:27 PM CDT
Calocera viscosa - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Calocera viscosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Ετικέτες

Oudemansiella - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Oudemansiella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)
Cantharellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Cantharellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Βασιδιομύκητες - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Ετικέτες

Βασιδιομύκητες - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Ετικέτες

Cladonia - Photo (c) Ilja Klutman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Ετικέτες

Picipes - Photo (c) Fred Losi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Fred Losi
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Picipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Trametes cinnabarina - Photo (c) dacookid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Trametes cinnabarina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

No staining. In pine forest

Ετικέτες

Suillus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Suillus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Geoglossaceae - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie Flint
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Οικογένεια Geoglossaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Drosera - Photo (c) Scott Schiller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Drosera, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Spiranthes - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Spiranthes, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Ετικέτες

Mycena leaiana - Photo (c) Josh Kielsmeier-Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Kielsmeier-Cook
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Mycena leaiana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotterh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 11:24 AM EDT

Περιγραφή

Perithecia present.

Neonectria - Photo (c) Tristan Knight, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tristan Knight
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Neonectria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotterh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 02:44 PM EDT

Περιγραφή

Mixed woods. On log.

Mycena leaiana - Photo (c) Josh Kielsmeier-Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Kielsmeier-Cook
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Mycena leaiana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brnhn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 06:20 PM EDT

Περιγραφή

Rust on apple tree

Gymnosporangium - Photo (c) Len Burgess, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Gymnosporangium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 4555