Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stansbury

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2015 11:06 PM UTC

Περιγραφή

Infected by Rosella sp. parasite.

Allomyces - Photo (c) Kenan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Allomyces, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raingel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 10:14 AM UTC

Περιγραφή

False rust on winged bean

Synchytrium psophocarpi - Photo (c) Jie-Hao Ou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Synchytrium psophocarpi, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raingel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 09:34 AM UTC

Τόπος

台湾 台東県 (Google, OSM)

Περιγραφή

False rust on winged bean

Synchytrium psophocarpi - Photo (c) Jie-Hao Ou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Synchytrium psophocarpi, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crothfels

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 11:30 AM UTC

Τόπος

Briones, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Another weird lepidium infection?

Synchytrium - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Synchytrium, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 08:55 PM EDT

Περιγραφή

White bands

Epichloe - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Epichloe, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brnhn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 09:39 AM EST

Περιγραφή

Powdery mildew on dead nettle leaves

Erysiphaceae - Photo (c) jerry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Οικογένεια Erysiphaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brnhn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 12:13 PM EST

Περιγραφή

Powdery mildew

Erysiphaceae - Photo (c) jerry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Οικογένεια Erysiphaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 12:07 PM EST
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 12:39 PM EST
Myxomycetes - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Ομοταξία Myxomycetes, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2016 10:12 PM CDT
Hesperomyces virescens - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Σύνθετο Hesperomyces virescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishfry81

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2016 05:03 PM PDT
Synchytrium papillatum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Synchytrium papillatum, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanesmicroscope

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At first I thought these were peritrich cysts, but they have no macronucleus and some of them have off-round shapes and other irregularities not consistent with my initial reaction.
I can only think they must be some kind of fungus. Probably in Ascomycota. I'm not knowledgeable enough about fungi to get very specific without a starting point.

Pythium - Photo (c) 大肚魚, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Pythium, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnyquist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 03:54 PM PST

Τόπος

Silverado, CA, US (Google, OSM)
Synchytrium papillatum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Synchytrium papillatum, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

jameskdouch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 04:18 PM +11

Περιγραφή

Bright-field light microscopy; high-power (oil immersion). In mixture of dry moss and lichen from Ulmus tree-trunk, soaked in water for one hour.

Image 1: focal plane at apex of ball
Image 2: focal plane at equator of ball

Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)

Παρατηρητής

jameskdouch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 03:08 PM +11

Περιγραφή

Bright-field light microscopy. In mixture of creek sediment and wet moss.

Image 1: medium-power
Image 2: high-power

Φτέρη - Photo (c) Joan Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 07:53 PM EST

Περιγραφή

Mag. 400x
As pictured here http://www.digicodes.info/Desmidium_aptogonum.html#2007009003.

  • A pond-side water sample was taken on 12/27/2021 using a 10µ dip net. About 1/4" of ice had to be broken and pushed aside to access the water. Air temp. 36°F.

Desmidium - Photo (c) enorman22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Desmidium, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 11:08 AM EST

Τόπος

Newark, OH, USA (Google, OSM)
Entomophthora muscae - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Σύνθετο Entomophthora muscae, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:39 PM EST
Rhizopus - Photo (c) Comrade Foot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Rhizopus, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 12:52 PM EST

Περιγραφή

On Malva neglecta

Puccinia malvacearum - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Puccinia malvacearum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Stentor - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Stentor, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Bulbochaete - Photo (c) enorman22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Bulbochaete, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_dembowski

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2014

Περιγραφή

Testate Amoeba found in moss on ground.

Microscope: 40x Objective
Illumination: Bright Field

Galeripora arenaria - Photo (c) william_dembowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Galeripora arenaria, Ένα μέλος του Πρωτόζωα (Βασίλειο Protozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 03:10 PM EST
Mucor - Photo (c) grahame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Grahame
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Mucor, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 10:33 AM EST

Περιγραφή

On lemon

Ασκομύκητες - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 01:26 PM CST

Τόπος

Sonoma, CA, US (Google, OSM)
Erysiphales - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Τάξη Erysiphales, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceiseman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2012 08:25 PM EDT

Περιγραφή

On Clematis, along the side of Rte. 26 (a bit east of mile 69).

Pucciniales - Photo (c) Tim N, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Τάξη Pucciniales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisamh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 04:51 PM CST

Περιγραφή

the growth

Synchytrium - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Synchytrium, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 01:29 PM EST
Penicillium - Photo (c) Keith Seifert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Penicillium, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 02:56 PM PST

Περιγραφή

back room of TR cave. there were many pin and other molds today. mostly on scat, of which there was plenty.

Phycomyces - Photo (c) brngckn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Phycomyces, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 05:03 PM UTC
Η ταυτότητα του χρήστη daviswj: Γένος Harpochytrium, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4372