Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2011 10:27 AM WEST

Περιγραφή

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia, means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:

www.seaslugforum.net/find/dondbany
hypselodoris.blogspot.com/2008/07/dondice-banyulensis-por...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2016 09:43 PM ADT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Τόπος

California, US (Google, OSM)