Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cory-pittman

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2012 09:10 ΠΜ PDT

Τόπος

Maalaea, HI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajandro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Περιγραφή

Photographed by Aaron Mickelson... thanks to this photo, an extant Hawaiian population has been rediscovered by Prof. William Mautz!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cory-pittman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2014 11:25 ΜΜ PST

Τόπος

Maalaea, HI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

taken as by-catch in algae wash

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john2454

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2013

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

A juvenile photographed at 100 ft. off South Point, Hawaii. This species is endemic to Johnston Atoll and is only found in Hawaii as an extremely rare waif. I tried to keep the location secret, but it leaked out via FB and the fish was collected and sold to a Japanese aquarist, probably for $5,000 or more! On the bright side, it may will live longer in captivity than it would have on the reef and has made several people very happy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 04:09 ΜΜ PST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 1979

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 1978

Περιγραφή

Intertidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiebaud

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 06:28 ΜΜ PDT

Τόπος

Navy Tug (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2011 10:27 ΠΜ WEST

Περιγραφή

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia, means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:

www.seaslugforum.net/find/dondbany
hypselodoris.blogspot.com/2008/07/dondice-banyulensis-por...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2016 09:43 ΜΜ ADT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Τόπος

California, US (Google, OSM)