Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016 12:15 PM HST

Περιγραφή

Introduced...

Araucaria columnaris - Photo (c) Tatters ✾, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Araucaria columnaris, Ένα μέλος του Αραουκάρια (Γένος Araucaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:53 AM HST
Pristiapogon kallopterus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Pristiapogon kallopterus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:52 AM HST
Stenopus pyrsonotus - Photo (c) davidr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Stenopus pyrsonotus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:47 AM HST
Canthigaster coronata - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Canthigaster coronata, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:45 AM HST
Gymnothorax flavimarginatus - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Gymnothorax flavimarginatus, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:41 AM HST
Stenopus hispidus - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Stenopus hispidus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:41 AM HST
Lysmata amboinensis - Photo (c) Lucas Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Lysmata amboinensis, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:41 AM HST
Pseudanthias bicolor - Photo (c) DavidR.808, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Pseudanthias bicolor, Ένα μέλος του Σερανίδες (Οικογένεια Serranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:32 AM HST
Lactoria diaphana - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Lactoria diaphana, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:30 AM HST
Canthigaster jactator - Photo (c) Craig Fujii, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Canthigaster jactator, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:22 AM HST
Parapercis schauinslandii - Photo (c) DavidR.808, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Parapercis schauinslandii, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:18 AM HST
Lutjanus kasmira - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Lutjanus kasmira, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:14 AM HST
Paracirrhites arcatus - Photo (c) Shigeru Harazaki, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Paracirrhites arcatus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 09:52 AM HST
Dendrochirus barberi - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Dendrochirus barberi, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 09:52 AM HST
Gymnothorax melatremus - Photo (c) Craig Fujii, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Gymnothorax melatremus, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 09:51 AM HST
Cirrhitus pinnulatus - Photo (c) DavidR.808, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Cirrhitus pinnulatus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 10:54 AM HST
Echinothrix calamaris - Photo (c) Patrick Randall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Echinothrix calamaris, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 10:37 AM HST
Padina - Photo (c) jome jome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Γένος Padina, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 10:36 AM HST
Hypselodoris peasei - Photo (c) DavidR.808, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Hypselodoris peasei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 10:31 AM HST
Gymnothorax eurostus - Photo (c) Irene Middleton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Gymnothorax eurostus, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 10:28 AM HST
Phyllidiella pustulosa - Photo (c) Steve Childs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Phyllidiella pustulosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 10:24 AM HST
Reteporellina denticulata - Photo (c) DavidR.808, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Reteporellina denticulata, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 10:16 AM HST
Glossodoris rufomarginata - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Glossodoris rufomarginata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 09:59 AM HST
Canthigaster jactator - Photo (c) Craig Fujii, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Canthigaster jactator, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 09:58 AM HST
Chondrocidaris gigantea - Photo (c) DavidR.808, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Chondrocidaris gigantea, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 09:52 AM HST
Halgerda terramtuentis - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Halgerda terramtuentis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 08:41 AM HST
Coris gaimard - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Coris gaimard, Ένα μέλος του Κόρις (Γένος Coris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Apogon erythrinus - Photo (c) DavidR.808, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Apogon erythrinus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Apogon erythrinus - Photo (c) DavidR.808, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Apogon erythrinus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή

Okuno, J. & J.P. Hoover, 1998. Cinetorhynchus hawaiiensis

Cinetorhynchus hawaiiensis - Photo (c) Damaris Torres-Pulliza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davidr: Cinetorhynchus hawaiiensis, Ένα μέλος του Νηματοκαρκινοειδή (Υπεροικογένεια Nematocarcinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12155