Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 04:15 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 03:07 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Fluorescent blue in ultraviolet light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kadenlikesmilk

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 11:34 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandhills_semotilus

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 11:50 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 09:28 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Georgia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 02:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyliecath

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shortacre

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddburrows

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddburrows

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archiebrennan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 09:30 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssaoppedisano

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 04:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zgraham1994

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 05:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Also found a female juvenile wandering about outside of a burrow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelsandel

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 09:03 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelsandel

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 12:43 ΜΜ CDT

Τόπος

French Guiana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 11:34 ΠΜ EDT

Περιγραφή

At a meadowy powerline cut/clearing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertlamb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 07:12 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucanus95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertlamb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2005 12:29 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbucik

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 11:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakescott

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakescott

Ημερομηνία

Μάρτιος 2011

Τόπος

Haiti (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 10:05 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakescott

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cramnaejvallieres

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2015 09:24 ΜΜ EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lifeswildadventures

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I’m trying to truly confirm if this is an alachua, as I cannot find any good photos to compare. Any crawfish expertise would be much appreciated as I know very little about the species. Found via snorkeling a limestone cave on private property

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northganaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 09:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustin_lynch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2016 01:38 ΜΜ CST

Περιγραφή

With Allyson Yarra.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποτάμια Καραβίδα (Astacus astacus)

Παρατηρητής

judithtaxi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulerik

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 12:19 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentuckycourtenay

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 07:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 09:10 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgglon

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 01:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 01:43 ΜΜ EST

Περιγραφή

Under leaf litter at a mixed forest edge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2009

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen was captured 4 Sept 2009.
Museum tag# AUM 39360

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 04:06 ΜΜ EST

Περιγραφή

Under the bark of a rotting pine log at a dense mixed forest edge. Also near these eggs:
https://www.inaturalist.org/observations/68409423

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 02:49 ΜΜ EST

Περιγραφή

On the underside of a log on a wooded/wetland trail.

This differently colored individual was nearby:
https://www.inaturalist.org/observations/68328452

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2010 02:51 ΜΜ EST

Περιγραφή

This image of a pair in cop is one of the ones used in the following article which described this species: Epler, J.H. 2012. A brachypterous Bryophaenocladius (Diptera: Chironomidae: Orthocladiinae) with hypopygium inversum from Heggie’s Rock, Georgia, U.S.A. Zootaxa 3355: 51-61.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raf-pan

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2013 10:59 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakescott

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2014

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakescott

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakescott

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucanus95

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2019 11:57 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucanus95

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2019 08:38 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucanus95

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 12:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 11:37 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Pluchea camphorata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchvandyke

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 05:30 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friel

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 12:06 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandhills_semotilus

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 04:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

dipnet

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

braydenpaulk

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_myers13

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelhernandezancheita

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 11:27 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2011 12:43 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huonpine

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2012 06:31 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 02:45 ΜΜ EST

Περιγραφή

Handsome Fungus Beetle (Endomychus biguttatus) on Split-gill Fungus (Schizophyllum commune)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 08:33 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Identified from the specimen by Dr Wes Bicha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxnuraliev

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2007 06:12 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 12:16 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 01:58 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeeh

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 03:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 10:29 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangoverde

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2008 02:01 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2014 04:01 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2014 07:26 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucanus95

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018

Περιγραφή

Excavated from a burrow along roadside ditch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickcarlson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2019 12:37 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgwhite

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Mareeba, AU-QL, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

In the water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattwelc

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 11:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 08:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrislukhaup

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 02:22 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Cherax peknyi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 06:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Small Mantispid at a 395nm UV light setup at the edge of a dense mixed forest. ID tentative. Please feel free to further/correct my ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 01:12 ΠΜ EDT

Τόπος

Jasper, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Dead individual in a shopping area within a small town. Exuding a strong odor!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northganaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 04:06 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 07:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not 100 percent on this ID.
At the edge of a dense mixed forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattwelc

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oxalismtp

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 02:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found dead in the creek.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolinashepherd

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 03:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolinashepherd

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 03:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 04:40 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019 06:47 ΠΜ MST

Τόπος

Tambopata, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamster1067

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 10:58 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Believe this may be a burrowing crayfish. It was on a mountain track after rain, and no where near any water body.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cannizag

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2019 09:33 ΜΜ MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 01:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpintar

Ημερομηνία

Μάρτιος 2015

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

segolilly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2018 01:13 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2009

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Engaeus burrowing crayfish with much reduced tail. Occurs in Melaleuca ericifolia swamp forest dominated by Acacia melanoxylon, Eucalyptus ovata, Dicksonia antarctica and numerous ground ferns including Blechnum nudum and B. watsii.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

sandhills_semotilus

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_ignoffo

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_ignoffo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quick3beers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2019 11:47 ΠΜ EST