Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertocapuano

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 12:57 ΜΜ CET

Περιγραφή

Iridaceae: Iris germanica L.

G rhiz – Origine ignota – archeofita

288 m, bordo strada

Cfr. https://www.inaturalist.org/observations/148862893

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertocapuano

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 01:01 ΜΜ CET

Περιγραφή

Iridaceae: Iris germanica L.

G rhiz – Origine ignota – archeofita

288 m, bordo strada

288 m, bordo strada al margine di una recinzione (sfuggita alla coltivazione)

Cfr. https://www.inaturalist.org/observations/148862805 (trovata pochi metri più in basso)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexvonhindenfalken

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:42 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grwhryrpltd

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 02:45 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Sisyrinchium of a magenta color. Leaves more narrow than Blue-eyed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milkweedhunter

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017 05:31 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 12:34 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfriedman

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 01:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 01:43 ΜΜ CDT

Τόπος

Theodore, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 05:45 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 02:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtuttle

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 09:58 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Can be blue or white.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Pitcher Plant Bog

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lifeonthe52

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 12:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 04:03 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Roadside wet depression. Plant base has no fibrous remains of leaves. Main stem <2mm wide. Inner spathe bract hyaline margin has obtuse apex.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Iris verna

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2010 12:26 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Iris verna

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2003 10:07 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Iris verna

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2011 11:17 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Iris verna

Παρατηρητής

karenandphillip

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 11:09 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Iris verna

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 04:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2007 07:53 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Iris verna

Παρατηρητής

maryshew

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 10:24 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Iris verna

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 01:23 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 12:02 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ted_goshulak

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 02:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjones7777

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 01:41 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaomand

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2015 06:33 ΠΜ UTC

Τόπος

Nantucket, MA, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanek

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attila21

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 12:48 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbakkegard

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Nice patch of it!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorracarter

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 06:03 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahduhon

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 02:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgeislinger

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 11:53 ΠΜ CDT

Τόπος

Gadsden, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmhornsby

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Guessing Iris brevicaulis because of short zig-zig stems. Found growing along a steam bank occasionally flooded. Appears to have a foliage disease.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flashberry

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:17 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryopteris2

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 04:26 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blue_celery

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbakkegard

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 12:28 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassievalenti

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilouque

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 04:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristanp1201

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 06:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natev

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mat81210

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 09:50 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rod_roller

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 12:20 ΜΜ CDT

Τόπος

Helena, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsewll

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in a previously wooded lot. Area was cleared March 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slammy199

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 11:40 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_franzem

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 10:49 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2007 04:18 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 11:23 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 07:29 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammiembry

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 05:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryshew

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Cherokee County

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fevermade

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

Popped up alone in a yard under an oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pttrsn

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 08:16 ΠΜ CDT

Τόπος

Central, LA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Escaped, growing wild in dirt infill of a loose ditch bank

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellemsmith

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 10:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chestnutoak1979

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 02:35 ΜΜ CST

Τόπος

Fort Payne, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

By the trail leading to the waterfall at Little River National Preserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_schmidy_botanist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kthiele

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegal64

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twothewoods

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlarocque1962

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haczech

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Large patch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018 09:59 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blushine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 04:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew136

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 05:41 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcingram

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 05:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbata08

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 12:08 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torreya_trekker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Winter rosettes along roadside margin of fire-suppressed sandhill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haczech

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corsontreeservice

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:02 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018 05:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

longleaf38

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 03:48 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcabbott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 02:21 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Oval Ladies' Tresses (Spiranthes ovalis)
United States: Alabama: Jackson Co.
Sharp Bingham Preserve
Paint Rock
22-Sep-2018
J.C. Abbott #3109

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2007 04:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2013

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2019 09:28 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theo_witsell

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2013

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Remnant native prairie patch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjstenseng

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 12:04 ΜΜ CDT

Περιγραφή

17+ blooming plants in this group.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arethusa

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

New Hampshire, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Leaves absent on S. lacera var. gracilis but present on S. lacera var. lacera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2007 12:40 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natev

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakeantonioheaton

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Or Spiranthes lacera if you don't accept S. eatonii.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arethusa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryshew

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 10:27 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsh0003

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 09:37 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2011

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haczech

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

About 20 individuals, some nonflowering. In loblolly stand with some hardwoods