Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2004 01:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loisposey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2020 01:12 PM UTC

Τόπος

Decatur, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 12:06 PM CDT

Τόπος

Lillian, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nickofarrell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2019 02:15 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boggyacres

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2017 05:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 10:38 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2005 03:40 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 09:38 AM EDT

Ετικέτες

RTU

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

abe

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 03:05 PM PDT

Τόπος

Blaine, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mokennon

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2017 04:23 PM EDT

Περιγραφή

Some of the photos of the garden grape hyacinth are two-toned and resemble what we used to call species "latifolia" but without the broad leaves. I dunno. These seem pretty common. They spread fast, especially when there are squirrels to help naturalize them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamma_raz

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 01:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nessiemc

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 02:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 06:21 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 06:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 12:48 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2020 11:51 AM CST

Περιγραφή

Bon Secour NWR - Jeff Friend trail - dune habitat

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wildflowersuz

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 12:57 PM CDT

Περιγραφή

Jeff Friend Trail, Bon Secour National Wildlife Refuge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 07:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcrane2

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 03:59 PM CDT

Περιγραφή

Perennial, herb. I found this plant outside in Glen Ellyn, IL

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 03:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 02:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 04:10 AM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanghooncho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2019 11:21 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaoli

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2016 04:25 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

arosawa

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 09:03 AM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cora_li

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 02:33 PM CST

Τόπος

台灣花蓮縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zmp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zmp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 02:47 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zmp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 09:44 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zmp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 03:03 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

juliamalonson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 01:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2018 03:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2017 05:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 12:15 PM EDT

Περιγραφή

RNP Big Lake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredatwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 07:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

allysonv

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 10:44 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smccaull

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 01:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rakeson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 03:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bdthomas

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 05:38 PM EDT

Τόπος

Cranston, RI, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

robjohn

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018 04:33 PM CDT

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 10:44 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cch0020

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 01:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 09:23 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Σπαράγγι Asparagus officinalis

Παρατηρητής

kkucera

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 02:36 PM CDT

Περιγραφή

Probably escaped

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι Asparagus officinalis

Παρατηρητής

naturalistfishing

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 06:59 AM UTC

Περιγραφή

Growing in groups on the edge of a corn field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι Asparagus officinalis

Παρατηρητής

myrledarr

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 10:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι Asparagus officinalis

Παρατηρητής

mstevens

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 03:19 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι Asparagus officinalis

Παρατηρητής

jheiser

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2018 01:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Σπαράγγι Asparagus officinalis

Παρατηρητής

k_wells

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 06:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Σπαράγγι Asparagus officinalis

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 06:55 PM EDT

Τόπος

Carter County (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Σπαράγγι Asparagus officinalis

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 06:16 PM EDT

Περιγραφή

This is a picture of Wild Asparagus at Greenbury Point near Annapolis, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι Asparagus officinalis

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 04:59 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι Asparagus officinalis

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2010 03:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbohlmeyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2013 06:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 09:15 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 05:11 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 11:37 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 08:30 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 03:23 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

melindaagreen

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 10:17 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 03:12 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 02:16 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2018 12:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2017 05:34 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenatara

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 11:51 AM MSK

Τόπος

Феодосия (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vadim66

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2017 10:00 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

oakmastermetz

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 02:31 AM UTC

Τόπος

Elgin, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msclgc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 11:26 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivia96

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 12:51 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

llsm

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 01:43 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 12:55 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

reallifeecology

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2017 05:34 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivoryrussell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2019 04:42 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 01:40 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 07:45 PM CDT

Περιγραφή

Native Upland Meadow Restoration Plot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjkauffman

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 12:08 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjkauffman

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 09:20 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 09:54 AM CDT

Περιγραφή

Gulf Is Natl Seashore - Davis Bayou - roadside in woods. 3 seeds per berry. Peduncle is only about 4 mm, petioles about 5-6mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 08:36 AM CDT

Περιγραφή

Roosevelt State Park - Smilax smallii, impressive fruit load, 3 seeds per berry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 04:51 PM CDT

Περιγραφή

Extracted from residential yard by pulling vine from canopy. Second photo shows tuber in foreground, long vine, and leaves in background. Sections of the tuber weighed 2.6 lb (1.2 kg) and 2.4 lb (1.1 kg)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 09:00 AM CST

Περιγραφή

Pine - magnolia forest. Observations of underground Smilax parts.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 10:47 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haczech

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bama_botany

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 12:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chestnutoak1979

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 04:59 PM CDT

Περιγραφή

Sandy clay soils on roadside. Coosa Prairie Remnant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2017 04:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 10:35 AM CST

Περιγραφή

Wet ditch along bottomland woods, One seed per berry,

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2019 02:35 PM CST

Περιγραφή

Overgrown pine savanna.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

herb; one of the tepals is missing (broken off)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hgb2034

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 06:26 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

glenda59

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 04:26 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2016 02:05 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2003 09:34 AM CDT

Τόπος

Pelham, AL, USA (Google, OSM)