Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 02:19 PM CDT
Arnoglossum plantagineum - Photo (c) dstover, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Arnoglossum plantagineum, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:00 AM CDT
Verbena incompta - Photo (c) raboul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Verbena incompta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greensophie

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 02:18 PM UTC

Περιγραφή

Fasciated?

Verbena incompta - Photo (c) raboul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Verbena incompta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greensophie

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 02:18 PM UTC

Περιγραφή

Fasciated?

Verbena bonariensis - Photo (c) Alexandre Dulaunoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Verbena bonariensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alydeard

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 06:32 AM UTC
Verbena brasiliensis - Photo (c) pietermier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Verbena brasiliensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foxsparrow07

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 09:17 AM UTC
Verbena rigida - Photo (c) Christoph Lenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Verbena rigida, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkaylagmotley

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 07:20 PM CDT

Περιγραφή

Mgmotley0031

Verbena brasiliensis - Photo (c) pietermier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Verbena brasiliensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pphoebus

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 05:10 PM UTC

Τόπος

Huntsville, AL, US (Google, OSM)
Verbena brasiliensis - Photo (c) pietermier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Verbena brasiliensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgeurtz

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 10:23 AM CDT

Περιγραφή

I grew this plant two to three years ago in my Garden. When I found it had reseeded in my garden, I pulled up the plant. Now it is about 2 years later, we had a very cold winter where we got down to -19, and now I'm having plants germinating. I believe this is going to be an invasive plant in our area.

Verbena bonariensis - Photo (c) Alexandre Dulaunoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Verbena bonariensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 04:31 PM CDT
Verbena incompta - Photo (c) raboul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Verbena incompta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2010 01:12 PM CDT

Τόπος

Malvern, AL, USA (Google, OSM)
Verbena incompta - Photo (c) raboul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Verbena incompta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildflowersuz

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 07:27 PM CDT

Τόπος

Foley, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Foley Oaks RV

Verbena incompta - Photo (c) raboul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Verbena incompta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 06:38 AM CDT
Verbena incompta - Photo (c) raboul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Verbena incompta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 02:03 PM CDT
Verbena incompta - Photo (c) raboul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Verbena incompta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 04:16 PM CDT
Verbena incompta - Photo (c) raboul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Verbena incompta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 03:58 PM CDT
Mitreola petiolata - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Mitreola petiolata, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 03:18 PM CDT
Crinum americanum - Photo (c) ethanbaldwin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Crinum americanum, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 03:14 PM CDT
Justicia ovata - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Justicia ovata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 03:09 PM CDT
Coleataenia anceps - Photo (c) Alan Weakley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Coleataenia anceps, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:20 AM UTC

Περιγραφή

Locally common in mesic roadside prairie

Sabatia angularis - Photo (c) Anthony Zukoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Sabatia angularis, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 03:14 PM CDT
Panicum virgatum - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Panicum virgatum, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:44 PM CDT
Tridens strictus - Photo (c) cricketfrog13, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Tridens strictus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:41 PM CDT
Eryngium yuccifolium - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Eryngium yuccifolium, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:55 AM EDT
Rudbeckia laciniata - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Rudbeckia laciniata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:01 PM EDT
Boehmeria cylindrica - Photo (c) Michael Denslow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Boehmeria cylindrica, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:12 PM EDT
Acer saccharinum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Acer saccharinum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:31 PM EDT
Mazus pumilus - Photo (c) ajblake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Mazus pumilus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:36 PM EDT
Eupatorium serotinum - Photo (c) George F Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Eupatorium serotinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φελλόχορτο Lysimachia arvensis

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 01:02 PM EDT
Φελλόχορτο - Photo (c) chausinho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 01:03 PM EDT
Verbena bracteata - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbadlands: Verbena bracteata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11772