Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

ozarkakerzfarm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 06:34 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:30 ΜΜ EST

Περιγραφή

Alates flying to lights, workers baited on the edge of the grass 390 ft south, next to the terminal dropoff. Undefeated 3.5 hr layover snipe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanbgodoy9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 09:42 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aedmonds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 04:09 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakecapobianco

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2019 08:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 06:38 ΜΜ CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco20

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2018 05:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taroman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tybstar

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 02:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

observachan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Need help identifying this beetle larva. The coloring is oddly similar to a Blue Ground Beetle, but they are not known to be present here.

This specimen was very quick so these are screenshots from a video.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinricker

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsbugsbugsbugsbugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 09:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balajidevarajan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 09:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vnsankar

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021

Τόπος

Voi, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

with Zarek Cockar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austenboselowitz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 08:29 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Melo melo

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 09:00 ΜΜ CST

Τόπος

Sanya, CN-HA, CN (Google, OSM)

Περιγραφή

From a shop, I am curious to know if its the right ID, and if its a threatened species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This could just as easily be C. squarrosus in my opinion, but when I flatten the spikelet scales they were slightly greater than 1 mm broad. The scales also had 9-10 veins, and the achenes seemed slightly less than 2x as long as broad depending on how I oriented them. Weakley mentions the achenes of C. granitophilus being cuneate to the base (which these are) but doesn't describe the shape for C. squarrosus. I can also imagine the basal bit being a minute stipe on the achenes which adds to my uncertainty.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iheartmollusks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 10:25 ΠΜ EST

Περιγραφή

Nectaring on dandelion and seaside goldenrod

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydneyshane

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 09:50 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Very small, under microscope up against a window. Bit hard to balance!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam-k

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 02:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

molsdon

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 01:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Hanging out in a corn field. Saw two adults, one with at least four young and the other with at least one. Another young individual wasn't too far from the second adult, but they blended in well so I imagine there were plenty more we didn't see.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbyo_91

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trainbob

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 09:09 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Hospital Creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 12:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

likely speculiferus, I think

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 08:03 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

rolandisimo

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019

Τόπος

Duke Forest (Google, OSM)

Περιγραφή

camera trap picture of a coyote eating a cat

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wet_specimen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 02:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracysfeldman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023

Περιγραφή

on Ebony Spleenwort

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

mavis_rivera

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudomyrmex

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 08:25 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris1929

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 06:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agjackson1

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Caterpillar in a shelter made from Astragalus michauxii leaflets.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 02:23 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 05:13 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickferret

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2017 02:54 ΜΜ +04

Τόπος

Grand Port, MU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jomniel

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 09:00 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edcoreyncdpr

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 05:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Juv male found by park visitors and handed over to rangers, released at park office

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

ivan1973

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2016 06:51 ΠΜ CEST

Τόπος

Rho MI, Italia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spanglerwoodbirds

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 07:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calex

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dutchjohn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:51 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmarcus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 11:03 ΠΜ EST

Τόπος

Raeford, NC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Sarawak, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neontetraploid

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 06:27 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Caught in a Sherman trap and briefly observed before release

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chi_guy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 06:03 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernwilde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 12:26 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashedout

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 12:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennylampel

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 10:37 ΠΜ -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakescott

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

close proximity to type locality (now a housing complex) in Richmond County, GA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 10:37 ΠΜ EDT

Περιγραφή

curiously pale

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewscarpulla

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mudsnake eating a two-toed amphiuma. This observation is for the amphiuma. Once in a lifetime observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιβηρική Τίγρη (Panthera tigris ssp. altaica)

Παρατηρητής

roylesafaris

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grr007

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 03:36 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 01:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenatcheeb

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 12:03 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Megachile cutting petals for her nest. She carried them down to the stems in the brush and seemed to be shoving them into a cracked stem at the base of the flowers. There is that Silver-tailed Petal-cutting bee, maybe she is one of those?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustjackson

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 01:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben56

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 11:53 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishaspey

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 11:16 ΠΜ AKDT
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

bobbie79

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 11:54 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliatoth

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 12:08 ΜΜ EDT

Τόπος

Liberty (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 07:53 ΜΜ CEST

Τόπος

Asturias, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littlegroundjay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2015 05:14 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 07:19 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Tidepooling.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shmealer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 01:33 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalempijevic1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 09:08 ΠΜ EET

Τόπος

South Kivu, CD (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marwan_warman

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 11:19 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Climb climb to glory

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Saline slick in grassland

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

gpelz

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 02:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 04:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowanny

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 09:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2018 03:17 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 12:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Visipedia suggestion

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jannvendetti

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 09:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dike_zhang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 05:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j4n_w

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 10:51 ΜΜ CEST

Περιγραφή

3 individuals. Free roaming. No cattle. Really impressive observation! Murky pictures, but clear view on bison habitus when running away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_goodyear

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 10:45 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2018 05:53 ΠΜ EST

Περιγραφή

Found by cracking dead branches of this plant:
https://www.inaturalist.org/observations/18818426

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 02:18 ΜΜ EST

Περιγραφή

Angry!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 09:02 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinnamon325

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 11:25 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Adorable fledgelings in tree swallow box

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihenglan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 01:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

rosivo

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 11:07 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnesmp

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 11:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffandresen

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 02:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εχίουρα (Υφομοταξία Echiura)

Παρατηρητής

jgdaly

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 11:41 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This spoon worm lives inside sand dollar tests. All the sand dollars I’ve found it in have this curious burnt orange colored ring visible on the front and back of the test.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)

Παρατηρητής

wet_specimen

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 10:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

golden_bear_81

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 04:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boback

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfred_ren

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 10:53 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορεινός Λαγός (Lepus timidus)

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2011 03:17 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andriy

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 11:07 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

staelga5

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 05:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianwuertz

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 12:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2017 11:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggg1lin

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 08:22 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khdenny

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 09:07 ΜΜ CST