Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiantian_zhao

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Hainan, CN-HA, CN (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Glaucidium cuculoides ssp. persimile, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanyip

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017 09:23 ΠΜ CST

Τόπος

hainan (Google, OSM)

Περιγραφή

朱背啄花鳥 20170430 DSC_0908

Aves: Passeriformes 雀形目
Dicaeidae 啄花鸟科
(Dicaeum cruentatum)
Hainan, China

Dicaeum cruentatum - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Dicaeum cruentatum, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 09:35 ΠΜ EST
Οικιακή Σκουτιγκέρα - Photo (c) Марина Горбунова-Ëлкина, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Марина Горбунова-Ëлкина
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avksmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 04:46 ΜΜ EDT
Prosapia bicincta - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by solomon hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Prosapia bicincta, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:07 ΠΜ EDT
Cercis canadensis - Photo (c) dbarronoss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Cercis canadensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:28 ΠΜ EDT
Micranthes petiolaris - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Micranthes petiolaris, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 03:44 ΜΜ EDT
Arnoglossum reniforme - Photo (c) Corey Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corey Lange
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Arnoglossum reniforme, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Sorbus americana - Photo (c) jpc.raleigh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Sorbus americana, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Angelica triquinata - Photo (c) Grandfather Naturalists, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grandfather Naturalists
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Angelica triquinata, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Aralia racemosa - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Aralia racemosa, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Περιγραφή

Eating honeybee

Araneus trifolium - Photo (c) Lynette Schimming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Araneus trifolium, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόλαιμη Πάρουλα (Setophaga castanea)

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 12:30 ΜΜ EDT
Καστανόλαιμη Πάρουλα - Photo (c) Irv, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Καστανόλαιμη Πάρουλα (Setophaga castanea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:58 ΜΜ EDT

Τόπος

Boone, NC, USA (Google, OSM)
Spizella passerina - Photo (c) SW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by SW
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Spizella passerina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Boone, NC, USA (Google, OSM)
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Packera schweinitziana - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Packera schweinitziana, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Gentianella quinquefolia - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Gentianella quinquefolia, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 04:41 ΜΜ EDT
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 05:17 ΜΜ EDT
Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 03:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

for the lepomis

Lepomis auritus - Photo (c) Squidpastry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Squidpastry
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Lepomis auritus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 04:37 ΜΜ EDT
Piranga olivacea - Photo (c) David Remsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Remsen
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Piranga olivacea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 02:59 ΜΜ EDT
Μαυρόλαιμη Πάρουλα - Photo (c) Hydrobates tethys, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hydrobates tethys
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Μαυρόλαιμη Πάρουλα (Setophaga caerulescens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 03:48 ΜΜ EDT
Sorbus americana - Photo (c) jpc.raleigh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Sorbus americana, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 12:51 ΜΜ EDT
Gentianella quinquefolia - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Gentianella quinquefolia, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 03:30 ΜΜ EDT
Ilex vomitoria - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Clark
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Ilex vomitoria, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckysutter

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Eacles pini - Photo (c) sdkelso, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sdkelso
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Eacles pini, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpapas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 11:56 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Charadriiformes
Fun Fact: They are migratory birds that tend to winter in South American countries (Chile, Peru, Argentina)

Αζτεκόγλαρος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annrose_ch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 01:29 ΜΜ EST
Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο - Photo (c) Cephas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο (Melospiza melodia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loriannkayaker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 10:19 ΠΜ EST

Περιγραφή

Continuing bird seen since November 25, 2023 at this address. Bird was captured and banded by Dwayne Martin, Tiffany Huffman, and myself and was positively determined to be a juvenile female with 75% grooving still on the bill. It is NC's second record for the species.

Selasphorus platycercus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Selasphorus platycercus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_add_animal_guy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 08:29 ΠΜ EST
Stagmomantis carolina - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Stagmomantis carolina, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_add_animal_guy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 08:30 ΠΜ EST
Gea heptagon - Photo (c) paulswitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by paulswitzer
Η ταυτότητα του χρήστη cypselurus: Gea heptagon, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 82765