Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zirick

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 05:35 PM CDT

Τόπος

Manchester, TN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 10:53 AM EDT

Περιγραφή

This is wild. The lioriope is not

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Weirdo. Does not key. Very large spikelets to ~3.3mm, sparse hairs fairly long. Ciliate ligule <1mm, leaves to 9mm wide, leaf abax finely pubescent. Nodes not bearded.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 06:42 PM EDT

Περιγραφή

Curious rhizomatous, diminutive sedge. Maybe some Paniceae?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 04:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginkgo_corvid

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 02:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 05:05 PM CDT

Περιγραφή

Distant relict disjunct population. Mid-lower terraces of a north facing slope.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 08:35 AM CDT

Περιγραφή

In dry-mesic upland forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammakler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

spikelets 1.3mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malinda

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 01:44 PM -05

Περιγραφή

Non native shrub in Ladue woodline.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_sheffield

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 01:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Capsules clustered though apparently cleistogamous flowers of C. canadense can cluster. Not evidenced with a photo but stems were solitary and arising from what looked like deeply set creeping rhizomes. Will need to revisit this summer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 11:45 AM CDT

Περιγραφή

L. virginica and procumbens cross

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

jfaupel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 01:03 PM HST

Τόπος

Belle, MO, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

anadelclay

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 11:36 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

State record

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dripping_with_nectar

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 10:09 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanhorne

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 09:21 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwasler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 05:16 PM EDT

Τόπος

Farmington (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenridgegirl

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 01:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovecamp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 05:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovecamp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 05:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 01:35 PM EDT

Περιγραφή

The Nature Conservancy Goat Hill Serpentine Barrens Preserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:28 PM CDT

Τόπος

Irondale, MO, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Xeric rhyolite prairie.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedar-glade

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 03:11 PM EDT

Περιγραφή

In large barren opening, flowers much larger that small flowered or rough seed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2017 12:58 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

besaschweitzer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reallifeecology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2016 12:53 PM EDT

Τόπος

Monteagle, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theo_witsell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 10:28 AM CDT

Τόπος

Scottsboro, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zirick

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 06:45 PM HST

Τόπος

Manchester, TN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 01:40 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmichaelkelley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 10:18 AM UTC

Περιγραφή

Scour puddles on slight tussocks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 04:44 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debbie24

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 02:55 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slade

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)