Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zirick

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 06:45 PM HST

Τόπος

Manchester, TN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 01:40 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmichaelkelley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 10:18 AM UTC

Περιγραφή

Scour puddles on slight tussocks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 04:44 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 02:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

2nd and 3rd pics showing the dissection of a spikelet, bearing a single achene. Achenes retrorsely barbed; 1.5 mm > tubercle length > 1 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure about this, initially thought it could be "Rhynchospora leptocarpa" sensu Weakley's 2018 flora, or R. capitellata based on the narrowness of the blades, but the thickened edge of the achene seems to best fit R. glomerata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debbie24

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 02:55 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slade

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)