Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nashuagoats

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 07:23 AM EDT

Ετικέτες

Anthoxanthum odoratum - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Anthoxanthum odoratum, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krhiller

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 06:26 PM UTC
Lespedeza cuneata - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza cuneata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nattiemkim

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 06:29 PM UTC
Lespedeza cuneata - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza cuneata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manninka

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 09:47 AM PDT
Lespedeza cuneata - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza cuneata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfaupel

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 11:42 AM HST

Τόπος

Sullivan, MO, US (Google, OSM)
Lespedeza cuneata - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza cuneata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanda_mantel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 01:51 PM UTC
Lespedeza cuneata - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza cuneata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethschrader0

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 04:48 PM UTC
Lespedeza capitata - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza capitata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genesis_bewley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 06:27 PM CDT
Lespedeza repens - Photo (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Botany, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza repens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janet_meier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 01:04 PM CDT
Lespedeza repens - Photo (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Botany, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza repens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janet_meier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 12:55 PM CDT
Lespedeza virginica - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza virginica, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janet_meier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 12:46 PM CDT
Lespedeza procumbens - Photo (c) Doug McGrady, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza procumbens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenjnkns

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 02:55 PM CDT

Τόπος

Bosworth (Google, OSM)
Lespedeza cuneata - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza cuneata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steelbirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 05:22 PM CDT

Περιγραφή

River's Edge Park

Lespedeza cuneata - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza cuneata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamslowd

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 04:35 PM UTC
Lespedeza virginica - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza virginica, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_hall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Lespedeza cuneata - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza cuneata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathysue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 01:31 PM CDT
Lespedeza cuneata - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza cuneata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwgray

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 01:40 PM CDT

Τόπος

Eureka, MO, US (Google, OSM)
Lespedeza hirta - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza hirta, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildseedfieldmuseum

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 06:48 PM UTC
Lespedeza bicolor - Photo (c) autan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza bicolor, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jophophora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Lespedeza procumbens - Photo (c) Doug McGrady, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza procumbens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weeedlady

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 09:54 AM UTC

Τόπος

Pacific, MO, US (Google, OSM)
Lespedeza virginica - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza virginica, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weeedlady

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:04 AM UTC

Τόπος

Pacific, MO, US (Google, OSM)
Lespedeza - Photo (c) Per Verdonk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Γένος Lespedeza, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weeedlady

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:07 AM UTC

Τόπος

Pacific, MO, US (Google, OSM)
Lespedeza virginica - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza virginica, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weeedlady

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:11 AM UTC
Lespedeza virginica - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza virginica, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weeedlady

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 03:21 PM UTC

Τόπος

Pacific, MO, US (Google, OSM)
Lespedeza virginica - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza virginica, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivianbouse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:01 AM UTC
Lespedeza virginica - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza virginica, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srpatjohannsen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:56 AM UTC
Lespedeza cuneata - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza cuneata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2015 02:41 PM EDT
Lespedeza procumbens - Photo (c) Doug McGrady, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza procumbens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djm

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2016 12:10 PM EDT
Lespedeza bicolor - Photo (c) autan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza bicolor, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 11:55 AM EDT
Lespedeza cuneata - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza cuneata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keatonschneeflock

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 04:25 PM UTC
Lespedeza repens - Photo (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Botany, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ciafre: Lespedeza repens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4382