Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυροπετεινός (Lyrurus tetrix)

Παρατηρητής

omsi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 09:43 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

bluejaybluejay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 04:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boatbirder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 04:35 PM BST

Περιγραφή

A first for the UK ~ Bird was taken into care and sadly died in the night only weighing 50g ~ I believe the average is about 86g. Sad end to an incredible journey!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

tommy071

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Sachsen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηπομυωξός (Eliomys quercinus)

Παρατηρητής

thephoxinus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Hessen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

thephoxinus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 10:44 AM CEST

Περιγραφή

Fotos: s_kai - gemeinsame Sichtung dieser tollen Art

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοκάστορας (Myocastor coypus)

Παρατηρητής

bauerovavajner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 11:08 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carstenfuchs

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 06:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggroen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 01:32 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμπίσια Πέρδικα (Perdix perdix)

Παρατηρητής

maivson

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 04:41 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serfhof

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 10:14 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rigelino

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 09:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artenreich

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 05:15 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαπωνικό Ελάφι (Cervus nippon)

Παρατηρητής

dallenstein

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 10:16 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)

Παρατηρητής

lennarthud

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Brandenburg, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόρεια Φαλακρή Ίβιδα (Geronticus eremita)

Παρατηρητής

aaron738

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)

Παρατηρητής

jaraverde15

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 03:47 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete29

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 03:41 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 10:46 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessio_di_leo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

Germany (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελατοτρύγονο (Streptopelia orientalis)

Παρατηρητής

thephoxinus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 09:03 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

hakhei

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασόκοτα (Tetrastes bonasia)

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2012 02:41 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiobrondolo

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 01:38 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ubtaso

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2012 01:53 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_kai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 06:30 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Πασχαλίτσα (Eresus kollari)

Παρατηρητής

fotojockl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:47 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotojockl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 07:58 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotojockl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 05:47 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonas_till_jaeschke

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 06:16 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 09:47 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 02:05 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:40 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 11:00 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάραθο (Foeniculum vulgare)

Παρατηρητής

rey_bi_ey_morgenstund

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 08:23 PM +03

Τόπος

Devrent Vadisi (Google, OSM)
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

rey_bi_ey_morgenstund

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 08:13 PM +03

Τόπος

Devrent Vadisi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πάτας (Erythrocebus patas)

Παρατηρητής

bahleman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Borgou, BJ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 10:05 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινο Ελάφι (Cervus elaphus)

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 08:36 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

Παρατηρητής

telemark

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 05:26 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_schluepmann

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόκεπφος (Cepphus grylle)

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 09:38 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2014 09:59 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardbolte

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 04:08 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)

Παρατηρητής

vyacheslavluzanov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 01:30 PM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_fabian

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Thüringen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

benjamin_fabian

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Thüringen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γυπαετός (Gypaetus barbatus)

Παρατηρητής

renevinciphotos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

vol avec les autres Vautours

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)

Παρατηρητής

janeyd

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2000 06:23 PM MST

Τόπος

Northumberland, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)

Παρατηρητής

sriram_reddy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 04:47 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum)

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 07:54 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunander

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2011 04:42 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκεπφος (Alle alle)

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 01:24 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus)

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2018 03:16 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

claudekolwelter

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2015 10:47 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2014 06:12 PM CEST

Τόπος

germany, springe (Google, OSM)

Περιγραφή

Accipiter nisus

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόγλαυκα (Bubo scandiacus)

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2014

Περιγραφή

Very rare in The Netherlands

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 04:39 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus)

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 12:32 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

vasquez

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2018 08:00 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφίτσα (Mustela nivalis)

Παρατηρητής

christianlangner

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

charlottekirchner

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 06:15 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Πασχαλίτσα (Eresus kollari)

Παρατηρητής

snek_with_arms

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 04:14 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mumpitzz

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 11:10 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Germany (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgphotography

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 01:49 PM EDT

Περιγραφή

Large black bear

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)

Παρατηρητής

alexandrosquartarone

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 12:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιλτοχελίδονο (Cecropis daurica)

Παρατηρητής

alexandrosquartarone

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 10:53 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

dorithur

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 06:35 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

claudekolwelter

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2015 12:25 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2018 08:42 AM CEST

Τόπος

Hannover (Google, OSM)

Περιγραφή

1 pair with 3 non-volant chicks (nest on flat-roofed building)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 10:40 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασομυωξός (Glis glis)

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 11:20 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροτσιροβάκος (Curruca melanocephala)

Παρατηρητής

moinhosdodao

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2017 09:25 PM WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mumpitzz

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 09:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμπίσια Πέρδικα (Perdix perdix)

Παρατηρητής

speedy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 11:05 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορτυκομάνα (Crex crex)

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2014

Τόπος

Swalmen, NL-LI, NL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

rkl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2013 11:08 AM GMT

Τόπος

Merseyside, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

A typical North Wirral winter wader flock. Posted as both dunlin and knot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατικό Χάμστερ (Cricetus cricetus)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 07:31 PM CEST

Τόπος

Lamme (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Πελαργός (Ciconia nigra)

Παρατηρητής

viktorcech

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malvarinaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020 06:22 PM SAST

Τόπος

München (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artenreich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2017 04:37 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

naturundfoto

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2013 01:44 PM CEST

Περιγραφή

Alpenstrandläufer

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

mumpitzz

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 10:47 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γυπαετός (Gypaetus barbatus)

Παρατηρητής

julioeiroa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2013

Τόπος

Lleida, ES-CT, ES (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

digra987

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 05:50 PM CET

Περιγραφή

100 Vögel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamstephens56

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2015

Τόπος

Cambodia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelebertoncini

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019

Τόπος

Skukuza (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 12:51 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2016 07:43 AM HST

Τόπος

Toledo, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Ωτίδα (Otis tarda)

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neomorphus

Ημερομηνία

Μάρτιος 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)

Παρατηρητής

mettehhh

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 04:16 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 03:19 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυροπετεινός (Lyrurus tetrix)

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

chevalier26

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 10:18 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Thüringen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)

Παρατηρητής

birdchuvashia

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2010 11:41 AM MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Sachsen, DE (Google, OSM)

Περιγραφή

Banded 2012 in Leipzig Zoo.