Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτάρα (Apus apus)

Παρατηρητής

ophi0phagus

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 08:06 ΠΜ CEST
Apodidae - Photo (c) Paulo Caseirito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paulo Caseirito
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Οικογένεια Apodidae, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμπίσια Πέρδικα (Perdix perdix)

Παρατηρητής

evgeniy_sofronov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 08:49 ΠΜ +04
Καμπίσια Πέρδικα - Photo (c) Алексей Эбель, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Эбель
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Καμπίσια Πέρδικα (Perdix perdix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοσφυριχτής (Anarhynchus alexandrinus)

Παρατηρητής

cadizfaunasalvaje

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 07:35 ΠΜ SAST
Θαλασσοσφυριχτής - Photo (c) djhird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Θαλασσοσφυριχτής (Anarhynchus alexandrinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ylvina

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Accipiter - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Γένος Accipiter, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτόχηνα (Anser anser)

Παρατηρητής

philomatix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 07:59 ΠΜ CEST
Σταχτόχηνα - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Σταχτόχηνα (Anser anser)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

tianyu_cui

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 01:44 ΠΜ BST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

razmixxa

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 03:42 ΜΜ +05
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης (Saxicola rubicola)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)

Παρατηρητής

razmixxa

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 09:44 ΜΜ +05
Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

tianyu_cui

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 11:30 ΜΜ BST

Τόπος

Norwich, UK (Google, OSM)
Καλόγερος - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

scapula

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 05:48 ΜΜ CEST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

tianyu_cui

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 09:23 ΜΜ BST

Τόπος

Norwich, UK (Google, OSM)
Μαυροκουρούνα - Photo (c) Giuss95, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Μαυροκουρούνα (Corvus corone)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

scapula

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 11:10 ΠΜ CEST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

scapula

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 07:48 ΜΜ CEST
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge A. Pérez Torres
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκαινα Η Φλαιάς (Lycaena phlaeas)

Παρατηρητής

mth_naturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 05:38 ΜΜ CEST
Λύκαινα Η Φλαιάς - Photo (c) Ronald Werson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ronald Werson
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Λύκαινα Η Φλαιάς (Lycaena phlaeas)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 05:45 ΜΜ MSK
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 05:13 ΜΜ MSK
Διπλοκεφαλάς - Photo (c) Mikael Bauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikael Bauer
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 04:58 ΜΜ MSK
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 08:51 ΠΜ EEST
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantamigo

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 04:41 ΜΜ CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantamigo

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 04:40 ΜΜ CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantamigo

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 01:45 ΜΜ CEST
Sorbus aucuparia - Photo (c) per, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Sorbus aucuparia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruddler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 05:45 ΠΜ CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)

Παρατηρητής

flyber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 10:36 ΠΜ CEST
Καστανολαίμης - Photo (c) Mourad Harzallah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mourad Harzallah
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

dgauvry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 06:14 ΠΜ CEST
Τυτώ - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Τυτώ (Tyto alba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blashyrkh

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 03:46 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

cobymeester

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 06:39 ΜΜ CEST
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) rorygardner79, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

cobymeester

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 06:39 ΜΜ CEST
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

duplicatedcat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 07:05 ΜΜ CEST
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

shaffer56

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 03:21 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

rik0

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 07:20 ΠΜ +04
Κάργια - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη cherusker: Κάργια (Corvus monedula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10890