Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lzak5583

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 07:34 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Sighting and photos (c) nanny_fi.
Field Notes - 3mm in size. Found on wooden furniture near house.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Sighting and photos (c) princemonkey79.
Field Notes - Standing on wall where wall meets ceiling, orange and yellow colouring and about 5 cm leg span.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Περιγραφή

Sighting and photos (c) lizorr.
Field Notes - At least 10cm long when running. Living beneath tarpaulin out in the elements amongst old pine wood. Very velvet like abdomen with glossy sheen. Tiny white? egg case at rear end.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 12:21 PM AEST

Τόπος

Graceville Parks (Google, OSM)

Περιγραφή

I honestly have no idea with this one. I found two of these on the same tree, the other is Observation 118128262.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 01:04 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy48

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 03:45 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgwhite

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020

Περιγραφή

Very large

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmontesinos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 07:52 AM AEST

Περιγραφή

About 1cm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorrainecphelan

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 12:31 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlawswall

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 11:48 AM AEDT

Περιγραφή

Snorkelling off Boat Beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

em_lamond

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 03:38 PM AWST

Περιγραφή

under rolled log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosewise

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 02:32 PM AEDT

Περιγραφή

Help with ID please. Thanks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosewise

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 02:34 PM AEDT

Περιγραφή

help with ID please. Thanks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maramahopkins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lebobo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 05:03 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marmil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 11:24 AM AEST

Περιγραφή

Plot 7 on loose bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 04:24 PM AEST

Περιγραφή

Posorites conscendens : RPRR
waiting for rain...drought situation is dire

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azgulo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 06:09 AM MST