Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer851

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 04:25 PM AEST
Lepas testudinata - Photo (c) Peter Poortman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Poortman
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Lepas testudinata, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Trapezites - Photo (c) Vanessa Ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Γένος Trapezites, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timpaasila

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018
Atrax robustus - Photo (c) Ruth Spigelman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ruth Spigelman
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Atrax robustus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heracross

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:20 PM AEST
Ommatoiulus moreleti - Photo (c) Mike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Ommatoiulus moreleti, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυριάποδα (Υποσυνομοταξία Myriapoda)

Παρατηρητής

pandion7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 02:34 PM AEST
Polydesmida - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Pearce
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Τάξη Polydesmida, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pandion7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 02:37 PM AEST
Heterocladosoma bifalcatum - Photo (c) John Bromilow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Bromilow
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Heterocladosoma bifalcatum, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pandion7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 03:00 PM AEST
Polydesmida - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Pearce
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Τάξη Polydesmida, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmacvean

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:11 PM AEST
Polydesmida - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Pearce
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Τάξη Polydesmida, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenbennetts

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:52 PM AEST
Geophilidae - Photo (c) Kurtis Himmler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kurtis Himmler
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Οικογένεια Geophilidae, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkurek__

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 06:02 PM AEST
Polydesmida - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Pearce
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Τάξη Polydesmida, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mononymous

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 10:08 AM AEST
Australiosomatinae - Photo (c) Robert Mesibov & Catherine A. Car, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Υποοικογένεια Australiosomatinae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick_franks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 08:15 PM AEST
Polydesmida - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Pearce
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Τάξη Polydesmida, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick_franks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 08:29 PM AEST
Juliformia - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Υπερτάξη Juliformia, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 10:46 AM AEST
Polydesmida - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Pearce
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Τάξη Polydesmida, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsun

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 02:28 PM AEST
Heterocladosoma bifalcatum - Photo (c) John Bromilow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Bromilow
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Heterocladosoma bifalcatum, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawls68

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 05:45 PM AWST
Ommatoiulus moreleti - Photo (c) Mike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Ommatoiulus moreleti, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 08:09 PM AEST

Περιγραφή

Out of the house going shopping.

Allothereua maculata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Allothereua maculata, Ένα μέλος του Σκουτιγκερίδες (Οικογένεια Scutigeridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)

Παρατηρητής

gidjawalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 02:44 PM AEST
Australiosomatinae - Photo (c) Robert Mesibov & Catherine A. Car, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Υποοικογένεια Australiosomatinae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auradyme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 03:47 PM AEST
Spirobolellus - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Γένος Spirobolellus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auradyme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 03:59 PM AEST
Geophilomorpha - Photo (c) antonjo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonjo
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Τάξη Geophilomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 02:05 PM AEST

Περιγραφή

date correct times are not

Ommatoiulus moreleti - Photo (c) Mike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Ommatoiulus moreleti, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auradyme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 02:52 PM AEST
Lithobiomorpha - Photo (c) Jon J. Laysell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon J. Laysell
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Τάξη Lithobiomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 03:28 PM AEST
Australiosomatinae - Photo (c) Robert Mesibov & Catherine A. Car, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Υποοικογένεια Australiosomatinae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micktodd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 06:26 PM AEST
Ommatoiulus moreleti - Photo (c) Mike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Ommatoiulus moreleti, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickhoare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 01:40 PM ACST
Scolopendra morsitans - Photo (c) john lenagan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by john lenagan
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Scolopendra morsitans, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r0d

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 04:24 PM AEST
Polydesmida - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Pearce
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Τάξη Polydesmida, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomadcam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 11:53 AM AEST

Περιγραφή

Approx 15mm in length.

Ommatoiulus moreleti - Photo (c) Mike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Ommatoiulus moreleti, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)

Παρατηρητής

ethan241

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 11:24 AM AEST
Heterocladosoma - Photo (c) Glenda Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Glenda Walter
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Γένος Heterocladosoma, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan241

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:19 PM AEST
Allothereua maculata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Allothereua maculata, Ένα μέλος του Σκουτιγκερίδες (Οικογένεια Scutigeridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter27

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 02:45 PM AEST
Ommatoiulus moreleti - Photo (c) Mike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike
Η ταυτότητα του χρήστη cesdamess: Ommatoiulus moreleti, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 84974