Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthgrazer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 06:56 AM CDT

Περιγραφή

Not the best photo - backlit through window...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 11:13 PM CDT

Περιγραφή

I've been working on separating these buffy brown Gelechiid-like species, not all of which are actually in the Gelechiidae. I hope to create a (long-overdue) overview of several Texas species which we all are frequently confusing.
Teaser: This species seems to be characterized as follows:
-- Wing shape, particularly the FW apex and outer margin, is more rounded than the abundant Kyoto Moth or the Inga's.
-- Dark brown speckling all over wings
-- Mainly just two dark spots on FW, one at 2/5, the other at 2/3 of the FW length. Sometimes the more basal spot as a faint twin.
-- No terminal line of dark dots or only a faint indication of them.

Another species of Glyphidocera, G. democratica apparently occurs in the Austin region rarely. It usually has a distinct blackish terminal area and fringe on the FW (but not always?) and the more basal of the two dark spots is usually bolder. I'm a little unsure of the present moth; it might actually be G. democratica--shall we put it to a democratic vote?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 11:38 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σάλβια (Γένος Salvia)

Παρατηρητής

strawberryseed

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 07:05 PM UTC

Περιγραφή

Came up wild in yard several years ago. Probably from birds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 11:49 PM CDT

Περιγραφή

I'm holding this example back at genus level because the dorsal dark patches don't match those of the common P. knudsoni nor of a couple other species in the genus here. Might be undescribed or ???

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 10:52 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 06:10 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedernaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 12:16 AM CDT

Περιγραφή

What a great end to moth week -- we did some black-lighting at Acton Nature Center and spotted loads of cool bugs. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeblossomseeds

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 07:28 PM CDT

Τόπος

San Marcos, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rymcdaniel

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2017 06:00 PM CDT

Περιγραφή

Berry Springs Park. Common in shady primitive camp area of the park and occasional in other part.

Though locally known as Simpson's Rosinweed, plants in the park key to both S. radula and S. astericus using the key in the Flora of North America due to a widely variable number of ray florets (15-28). The key differentiates the two species based on the number of ray florets, with 12-20 being astericus and 20+ being radula. However, the species description for radula indicates that radula var. gracile can have 12-18 ray florets with the stipulation that the basal leaves are persistent at flowering time, which they were not in this case.

Other key points: Cauline leaves mostly opposite and sessile, though distally alternate. Abaxial faces of phyllaries minutely pubescent. Basal leaves not persisting at flowering time. Ray florets from 15-28, though typically a similar number at each clump of plants (ie 15-18, 25-28, etc).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craighensley

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 04:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 09:34 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iosialectus

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 04:25 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 10:26 PM CDT

Περιγραφή

This individual definitely looks different from any of the regular four pug moths species I'm used to seeing (E. miserulata, bolterii, longidens, and zygadeniata). This might be E. jejunata, one of the least common ones I've identified here, or something entirely different. Note the reddish overtones on the long pointed FWs.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 09:44 PM CDT

Περιγραφή

This individual was collected for specimen determination by genitalia and DNA.
CS21006

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 05:43 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeblossomseeds

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 07:32 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhend9

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 03:53 PM CST

Περιγραφή

About 3 mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 09:11 PM CST

Περιγραφή

New House of Jack

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhend9

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2018 06:03 PM CST

Περιγραφή

Not a clue as to what this insect is? It is about 3/4 " long. Feeding on Mexican Plum blossom.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffmci9

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 10:29 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 09:47 PM CST

Περιγραφή

Uploading two different individuals of this species separately. These are so nondescript that I have only limited confidence in this ID.

http://mothphotographersgroup.msstate.edu/species.php?hodges=3272

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 10:27 PM CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nazhinnikaeen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 01:16 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordy42

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 03:00 PM UTC

Περιγραφή

Growing into the dry limestone riverbed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 09:22 AM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

It was strange to see a large number of these crawling around on a pile of leaves. I wondered if it was some sort of nest for this species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sawwhet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 10:33 PM CST

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeblossomseeds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 11:05 AM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Plants 3 - 5 feet tall. Pedicels without groove. Twelve plants observed and dug up.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 03:43 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeafghan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 06:00 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob777

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 02:22 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 02:57 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthgrazer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 11:08 AM CDT

Περιγραφή

Commons Ford Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 01:16 AM CDT

Περιγραφή

New House of Jack

Will come back to this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeblossomseeds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 05:38 PM CDT

Περιγραφή

One prickle directly below petiole.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 09:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovebirder

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 09:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krancmm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 12:56 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 05:51 PM CDT

Περιγραφή

HY male Rufous/Allen's.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 05:46 AM CDT

Περιγραφή

Dripping Springs,
Hays Co., Texas
30 August 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 09:07 PM CDT

Περιγραφή

iNat has only a small handful of records of this species so I thought I'd upload a 2nd observation (from my 3rd night of mothing) from Vallecito Campground. FW 12 mm.
http://mothphotographersgroup.msstate.edu/species.php?hodges=5065

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-0

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 03:49 PM CDT

Περιγραφή

Yellow-flowered mallow, auriculate bracts underneath sepals (auriculate=ear-lobe like lobe, so the base of bracts are lobe shaped) , 6-10-rayed stellate hairs on stems/underside of leaves (need 10X lens to see), and reddish immature fruits.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2017

Περιγραφή

Flowering plant

Greater Lake Creek Trail @ AW Grimes
Round Rock, Tx
Williamson, Co
8/8/17

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 09:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 04:54 AM CDT

Περιγραφή

Dripping Springs,
Hays Co., Texas
13 August 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinrkelly

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 06:03 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 09:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotinis

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2016 07:06 PM EDT

Περιγραφή

Big (!) ground beetle. Very active on the floor of deciduous woods--captured for photos. See series of images at http://bugguide.net/node/view/1248555/ for details on ID. I have found that species-level ID on these is difficult. I have found the characters used in the keys to be quite subtle, and I am not 100% sure on this one. Some of the characters used in the key would seem to require careful examination of a specimen with a low-power microscope. Also, there is sexual dimorphism in this genus.
Again, see the series posted at BugGuide for details and discussion. (Edit. All images included here on iNaturalist as well, though without specific captions.) Those wanting to see another reference for this genus should look at:
https://www.biodiversitylibrary.org/page/36999407
Edit. Additional images added for documentation 9 June 2020.
Looking at other images I have on file, this is likely a female, based on its short, robust mandibles. (Confirmation or correction always appreciated.)
Note, also, that this photo is the same one that came in for this species through EOL, currently the representative photo that shows on iNaturalist.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyssa_ogeche

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019 05:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 06:39 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 08:45 AM CDT

Περιγραφή

Bradfield Village Park, Buda, TX

A surprise find here today. This is a major range extension westward for the species.

Only one male seen and collected for Dr. John Abbott. The only other damselflies present were many Rambur's Forktails, a few Citrine Forktails, a few American Rubyspots, and a single Double-striped Bluet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 07:40 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 07:38 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 10:45 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jbecky

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 05:15 PM CDT

Περιγραφή

This erect multi-stemmed perennial (I think) with a reddish hue to the stems is growing on crumbled rock at the base of a limestone bluff. About 1.5 feet tall. Waiting for it to flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2020 10:31 PM CDT

Περιγραφή

A first record for Salton Drive.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 08:18 PM CDT

Περιγραφή

I suspect this is just a lightly marked I. defectaria but I'm uploading it sepearately just in case we figure out something different. Compare with a more darkly marked individual and a series of pale individuals:

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοσκορπιόνες (Τάξη Pseudoscorpiones)

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 06:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 09:46 AM CDT

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 09:38 PM CDT

Περιγραφή

Possibly 2 different individuals here (sort by time, first 2 are one, second 2 may be same or different than 1st 2).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel78636

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 07:43 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 09:54 PM CDT

Περιγραφή

Very worn. You can see the row of subterminal dots well off of the outer FW margin.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 09:30 PM CDT

Περιγραφή

http://mothphotographersgroup.msstate.edu/species.php?hodges=9092

spot half-way along costa is dark and gets slightly lighter but is disconnected from main dark area that has a light golden border. Not in MPG for TX but clearly in expected range as per:

http://nearctica.com/moths/noctuid/acontia/ponometia/ponometia_huita.htm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 07:59 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 06:42 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 10:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 03:55 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 10:13 PM CDT

Περιγραφή

male

At some point, I have to go back though my Platynota's and correct a lot of these. For a long time, I couldn't believe this type of moth was the same species as the much larger and different looking female. For instance,
https://www.inaturalist.org/observations/42232311

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeblossomseeds

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 04:55 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craighensley

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 04:20 PM CDT

Περιγραφή

Thought bee but now thinking perhaps wasp -- tiny -- this is on a pokeweed leaf -- the one "falling" backwards was resting when the second one flew at it and appeared to knock it backwards...help with id, please.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 02:31 PM CDT

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 03:07 PM CDT

Περιγραφή

Smaller and darker than C. laeviscula and thoracic spines more downward-pointing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 10:14 AM CDT

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weevilz4dayz

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 02:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 12:40 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 12:10 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowgirl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2016 04:04 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2017 04:47 PM CST

Περιγραφή

I didn't recognize this tall herbaceous plant and INat's computer vision is making wild guesses. It was up to 5 or 6 ft tall, with distant, large, opposite leaves (short-petioled, ovate, acuminate, shallowly serrate), with axillary clusters of pink (?) flowers.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampster

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 02:46 PM EDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2017 03:28 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2018 09:37 PM CDT

Περιγραφή

resembles Thin-winged Owlet, but I don't think that ID is correct.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 07:43 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricknirschl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 04:40 PM EST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 01:13 PM CST

Περιγραφή

Gray overscaling on forewing; two pale apical spots on hindwing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 08:53 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 08:41 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 10:27 PM CST

Περιγραφή

I'll have more February sightings from Salton Drive later, but I thought I'd get this one posted due to its unusual nature. This moth showed up on one of the warm early February evenings recently. This is only my third record of the species here and the first in a couple of years. Moreover, this is the earliest report of the species in Texas (two other late Feb. records). Austin is near the SW edge of the range of this species.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 12:21 PM CDT

Περιγραφή

First two pics show two species for comparative purposes.

Specimen on right: Note V-shaped base of flower, less dense branching, longer/narrower petals compared to Amphiachris (left; https://www.inaturalist.org/observations/34926032).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 12:02 AM CDT

Περιγραφή

Moth activity picked up a little bit after a "cool front" on Aug. 14 which brought very spotty showers to the Austin area (nothing on Salton Drive) and dropped the high temps from 105F to 100F. Woo-hoo!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 03:21 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2015

Περιγραφή

Just the latest occurrence of this small underwing at my porchlight. I'll upload some other images as I get to them in my collection. This is a May-June critter here.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

honeymushroom

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 07:05 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 09:21 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwhite

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019 12:56 PM CDT