Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

congere

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 09:18 AM CST
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) moviecoco568, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheridanc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 09:09 AM UTC
Lanius borealis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Lanius borealis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σάλβια (Γένος Salvia)

Παρατηρητής

deanna189

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 10:43 AM CST
Salvia guaranitica - Photo (c) Marcos Silveira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Salvia guaranitica, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 02:02 PM CST
Bouteloua hirsuta - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Bouteloua hirsuta, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 03:34 PM CST

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)
Ungnadia speciosa - Photo (c) Tania Homayoun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Ungnadia speciosa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 03:49 PM CST
Frangula caroliniana - Photo (c) rockybranch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Frangula caroliniana, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 04:00 PM CST
Croton fruticulosus - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Croton fruticulosus, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 04:03 PM CST
Tillandsia recurvata - Photo (c) igualAdrianmm junto Ramirez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Tillandsia recurvata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 04:24 PM CST
Rhus aromatica - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Rhus aromatica, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:00 PM CST
Rivina humilis - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Rivina humilis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:02 PM CST
Κόμη Της Αφροδίτης - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:05 PM CST
Allowissadula holosericea - Photo (c) Carlos D. Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C Ross
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Allowissadula holosericea, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:07 PM CST
Dermatophyllum secundiflorum - Photo (c) lucio101, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Dermatophyllum secundiflorum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:12 PM CST
Buddleja racemosa - Photo (c) Jeff Forman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Buddleja racemosa, Ένα μέλος του Μπουτλέια (Γένος Buddleja)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:15 PM CST
Ilex vomitoria - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Ilex vomitoria, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:20 PM CST
Viburnum rufidulum - Photo (c) J.E. Korthals, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Viburnum rufidulum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:25 PM CST
Diospyros texana - Photo (c) Gravitywave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Diospyros texana, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:27 PM CST
Condalia hookeri - Photo (c) John Brush, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Condalia hookeri, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:28 PM CST
Dermatophyllum secundiflorum - Photo (c) lucio101, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Dermatophyllum secundiflorum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:29 PM CST
Chaptalia texana - Photo (c) Alison Northup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Chaptalia texana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:32 PM CST
Garrya lindheimeri - Photo (c) mikaelb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikael Behrens
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Garrya lindheimeri, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:32 PM CST
Yucca rupicola - Photo (c) galen1845, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Galen Stewart
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Yucca rupicola, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:34 PM CST
Bernardia myricifolia - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Bernardia myricifolia, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:52 PM CST
Buddleja racemosa - Photo (c) Jeff Forman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Buddleja racemosa, Ένα μέλος του Μπουτλέια (Γένος Buddleja)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 10:17 PM CST
Ommatospila narcaeusalis - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Ommatospila narcaeusalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 12:25 PM CST

Περιγραφή

Clouded Skipper
Berry Springs Park n Preserve
Georgetown, Tx

Lerema accius - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Lerema accius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 12:18 PM CST

Περιγραφή

Chinese Tallow
Berry Springs Park n Preserve
Georgetown, Tx

Triadica sebifera - Photo (c) jwjohns, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Triadica sebifera, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 12:15 PM CST

Περιγραφή

Kiowa Dancer
Berry Springs Park n Preserve
Georgetown, Tx

Argia immunda - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Argia immunda, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 12:14 PM CST

Περιγραφή

Carolina Wren
Berry Springs Park n Preserve
Georgetown, Tx

Thryothorus ludovicianus - Photo (c) Joseph F. Pescatore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Thryothorus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 12:08 PM CST

Περιγραφή

Rambur's Forktail
Berry Springs Park n Preserve
Georgetown, Tx

Ischnura ramburii - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη centratex: Ischnura ramburii, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 14996