Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallies

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 10:42 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λαγόποδας (Lagopus lagopus)

Παρατηρητής

igor-dvurekov

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 04:51 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdbishop69

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Bhutan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 09:22 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 02:43 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 10:27 AM +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierpaolo_pessano

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Hokkaido, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 11:57 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λαγόποδας (Lagopus lagopus)

Παρατηρητής

igor-dvurekov

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 10:58 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 09:07 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonpearson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

Attracted to the white night lights set up to attract moths.
15 mm wingspan
10mm long.
Odd behaviour, struts around with wings flapping up an down, the flopped on its belly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 08:51 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demirose

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 01:39 PM MDT

Περιγραφή

Looks to be a mutation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidtng

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:37 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dickw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2019 08:54 PM AEST

Περιγραφή

Cephonodes cunninghami .Scales still on the wings.Note the spur on the end of the foretibia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidtng

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 10:27 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 05:11 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 01:09 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jansalpines

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 12:51 PM CEST

Περιγραφή

Saussurea spec?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimirarkhipov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 10:05 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annaklimova

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 12:55 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borisbolshakov

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 09:08 PM +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2013 02:22 PM +13