Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 07:50 PM AEST
Lepidoscia heliochares - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Lepidoscia heliochares, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 07:45 PM AEST
Ardices curvata - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Ardices curvata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 07:45 PM AEST
Axiocteta oenoplex - Photo (c) Ian  McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Axiocteta oenoplex, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 07:46 PM AEST
Axiocteta oenoplex - Photo (c) Ian  McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Axiocteta oenoplex, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 08:50 PM AEST
Acrocercops obscurella - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas John Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Acrocercops obscurella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellsii

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 09:24 PM AEST
Lophothoracia orthozona - Photo (c) Dezmond Wells, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dezmond Wells
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Lophothoracia orthozona, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 09:22 PM AEST
Araeomorpha diplopa - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas John Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Araeomorpha diplopa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 09:06 PM AEST
Hyalobathra crenulata - Photo (c) the_myall_mob, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Hyalobathra crenulata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 09:05 PM AEST
Agrioglypta excelsalis - Photo (c) Ian  McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Agrioglypta excelsalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 10:36 PM AEST
Luxiaria ochrophara - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Luxiaria ochrophara, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 02:45 AM AEST
Halone sejuncta - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Halone sejuncta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 08:31 PM AEST
Nodaria cornicalis - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Nodaria cornicalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 07:41 PM AEST
Luceria oculalis - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Luceria oculalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 08:36 PM AEST
Enispa parva - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Enispa parva, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 08:45 PM AEST
Turnerinycta phaeocosma - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Turnerinycta phaeocosma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 08:48 PM AEST
Hydriris chalybitis - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Hydriris chalybitis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 08:48 PM AEST
Hydriris ornatalis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Hydriris ornatalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 09:17 PM AEST
Ophyx eurrhoa - Photo (c) Dianne Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dianne Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Ophyx eurrhoa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 08:26 PM AEST
Ophyx eurrhoa - Photo (c) Dianne Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dianne Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Ophyx eurrhoa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 07:57 PM AEST
Heterallactis euchrysa - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Heterallactis euchrysa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 08:22 PM AEST
Ochthophora sericina - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Ochthophora sericina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 08:20 PM AEST
Ochthophora sericina - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Ochthophora sericina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 06:38 AM AEST
Ophyx eurrhoa - Photo (c) Dianne Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dianne Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Ophyx eurrhoa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 07:55 AM AEST
Lantanophaga pusillidactylus - Photo (c) Jean and Fred Hort, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jean Hort
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Lantanophaga pusillidactylus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 07:59 AM AEST
Eucyclodes metaspila - Photo (c) Ian  McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Eucyclodes metaspila, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 10:05 PM AEST
Omiodes diemenalis - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Omiodes diemenalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 08:22 PM AEST
Cleora illustraria - Photo (c) Ian  McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Cleora illustraria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 08:22 PM AEST
Comibaena mariae - Photo (c) Ian  McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Comibaena mariae, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 08:27 PM AEST
Rusicada combinans - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Rusicada combinans, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 08:21 PM AEST
Spodoptera litura - Photo (c) Craig Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Williams
Η ταυτότητα του χρήστη carolynstewart: Spodoptera litura, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 468