Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 02:18 ΜΜ MST

Περιγραφή

ID tentative.
On what I think was Mexican Blue Oak (193003087).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 03:34 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnytoste

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 07:08 ΜΜ CDT

Τόπος

Murdock, MN, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Ratibida columnifera host.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιούς (Βασίλειο Viruses)

Παρατηρητής

douch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 07:05 ΜΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 11:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charles161

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 01:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Potentilla canadensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 11:25 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Stem borer of Silphium albiflorum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 10:55 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Growth on twig of Pignut Hickory/Carya glabra.

Is this just an unformed fruit? Five parts, lack of petiole/stem, and time of year suggest not.

Nothing similar on Gallformers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrobeson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 04:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on Verbena urticifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracysfeldman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023

Περιγραφή

on Starry Rosinweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Silphum.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracysfeldman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023

Περιγραφή

on Silphium asteriscus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 11:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srmyers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 09:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovelace_s

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 11:55 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Host plant genus Lettuce (Lactuca)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 09:17 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Helianthus microcephalus.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunnymom20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 09:15 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Q austrina cup gall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunnymom20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Q austrina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunnymom20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Q austrina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunnymom20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Q austrina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunnymom20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Q austrina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nfurlan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 11:53 ΠΜ CDT

Περιγραφή

More of Weld's 1959 spindle galls on Q. palustris? Host appears to be Q. rubra, though - C. rubida present at the stem base in last photo.

https://www.inaturalist.org/observations/164577180
https://www.gallformers.org/gall/1152

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

ksgardener1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 05:13 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Gymnocladus dioicus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khashagen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 09:50 ΠΜ CDT

Περιγραφή

American aster

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:29 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisnastasi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 09:36 ΠΜ CDT

Τόπος

Salina, KS, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In disc florets of Silphium integrifolium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrobeson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 01:14 ΜΜ CDT

Περιγραφή

on probable Scrophularia marilandica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrobeson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 12:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

on Pilea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerbasanta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Collected 9/15/23, refrigerated in a ziploc bag until 9/24 and dissected Quercus agrifolia acorn.


Preserved in 40% ethanol at 40°F.


Collected acorn from same tree, same date/time as the acorn gall observations below (2nd acorn):

https://www.inaturalist.org/observations/184824656

https://www.inaturalist.org/observations/184823155

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srmyers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On nettle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnwaidner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 12:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suburbanpoison

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 04:37 ΜΜ PDT

Περιγραφή

One was easily detached when I grabbed the stem. This was the second individual I found on this tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scoutingforplants

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 03:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Quercus alba. q-alba-white-bead-gall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

galls on 3 of 19 plants of Nabalus altissimus examined in a 50m2 area; one gall on stem around 15 cm above ground level.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on N. altissimus; galls on five plants of around 60 checked - @louisnastasi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnytoste

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 12:47 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Round leaved dogwood host.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 04:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Carya.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnytoste

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 03:33 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Q. rubra host. ~2mm diameter. Was going to get a pic of a cross section but promptly dropped it on the carpet and lost it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuacde

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 12:09 ΜΜ MDT

Περιγραφή

I didn't originally submit this observation because the pics aren't very good quality, but since this gall has such few uploads on iNat I decided to add it. On Quercus gambelli acorn cup. Glabrous and appeared pale whitish in the field; cylindrical shape with a flattened apex and apical "nipple". The area where it was protruding was raised above the rest of the acorn cup and the scales surrounding the base of the gall were significantly broader than normal, un-deformed scales. This definitely looks like a different species than the other Q. gambelli acorn cup gall I found at this location: https://www.inaturalist.org/observations/177569788

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kastani

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 01:25 ΜΜ +06

Περιγραφή

Artemisia abrotanum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nfurlan

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 10:02 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Galled fruit on Euphorbia corollata - orange larvae found in dissection.

https://www.gallformers.org/gall/4534

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanschnurr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Rosinweed (Silphium compositum)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norikonbu

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 04:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Oregon oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scoutingforplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 10:27 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Sweet fern/Comptonia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srmyers

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 11:55 ΠΜ EDT

Τόπος

Landfill (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnytoste

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 07:57 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Solidago rigida host. I’d assume this is different from other bud gall species on goldenrod. I’ve never seen any on rigida, but they were abundant here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 01:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Amelanchier arborea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 08:53 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnytoste

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 05:59 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Basswood host.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 08:51 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on Gutierrezia californica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

empostenka

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 08:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nfurlan

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 12:18 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Rudbeckia laciniata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

showmemowildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Guess in on ID. Host is a Coreopsis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nfurlan

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 02:39 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nfurlan

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 10:35 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Helianthus annuus

Potentially the same inducer as the preceding observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 04:13 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Neolasioptera?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastefanidis

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 10:52 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Logan creek at Kwantlen Polytechnic University - Langley, BC, CA
Common Snowberry (Symphoricarpos albus)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkendrick

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 06:08 ΜΜ ADT

Περιγραφή

on hawthorn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilkkat

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 10:02 ΜΜ EEST

Περιγραφή

On Vicia craccae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nfurlan

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 10:35 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Helianthus annuus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuacde

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 11:34 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Small, round, glabrous gall on Quercus gambelli acorn cap. Dark red and covered with small yellow spots.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 01:38 ΜΜ CEST

Τόπος

Mannheim, Germany (Google, OSM)

Περιγραφή

second generation swollen buds of ononis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoine_guiguet_

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 05:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyathus

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 10:29 ΠΜ +04

Τόπος

Armenia, AM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

showmemowildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Elephantopus carolinianus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnytoste

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 08:36 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Gentiana andrewsii host.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnytoste

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 03:25 ΜΜ CDT

Τόπος

Glyndon, MN, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dalea host.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnytoste

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 04:01 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Leadplant host.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nfurlan

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 09:51 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Q. rubra

Finally found some fresh ones! Galls were fully buried in a loosely-packed ant mound surrounding the base of a seedling - perhaps an example of the "ant sheds" Weld described? Honeydew and LOTS of ant activity.

Larva dissected out 8/5, preserved in 95% etOH.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill_sheehan

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 04:43 ΜΜ EDT

Τόπος

Athens, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Locally abundant on on Parthenocissus quinquefolia on Loblolly Pine.

Parasitoids emerged:
https://www.inaturalist.org/observations/177923635

cf https://www.inaturalist.org/observations/132061639

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

khashagen

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 09:19 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Dichanthelium spp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srmyers

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 11:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnytoste

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 11:13 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Sunflower host.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam1420

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 03:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nfurlan

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 10:34 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Ambrosia trifida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicavenderbos

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 08:40 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nfurlan

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 10:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Check out the GALLS on this purple prairie clover 🤣

Midge larvae dissected out of Dalea purpurea flowers - probably undescribed?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberenergy

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 01:00 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Halesia diptera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kguin

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 11:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Galactia elliotti

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friesen5000

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 06:24 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On sunflower (H. pauciflorus?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylbrooks1998

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 03:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On honeylocust. Not confident on ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 01:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I can't find anything like it on gallformers for serviceberry. Now I wish I'd taken better photos!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuacde

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 12:40 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Discolored, deformed fruit on Prunus virginiana. Several larvae inside, and at the center was an aborted seed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnytoste

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 02:19 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Sunflower host. On phyllary.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

On Liatris aspera

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

khashagen

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 09:11 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Verbesina virginica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidingguida

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 04:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 08:48 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Feeeding signs on the leaves of a Golden Rain Tree sapling (Koelreuteria paniculata)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 08:49 ΠΜ CDT

Τόπος

Rogers, MN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericgiles

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 01:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

seems way out of range but the host plant is Cup Plant as far as I can tell

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 02:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Acer spicatum

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 07:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnytoste

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 06:32 ΜΜ CDT

Περιγραφή

American plum host.

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 10:29 ΠΜ EDT

Περιγραφή

maybe some sort of galls?

appear as little dimples on the top of the leaf, and pimple-like under the leaf

the host is Nabalus sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 10:31 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Impatiens capensis.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chosetec

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 10:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfshannon

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 07:03 ΜΜ CDT

Περιγραφή

p-integrifolium-erineum-blisters