Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

davidburks

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2017 12:28 PM EDT
Amphibolips quercusinanis - Photo (c) Trix Niernberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Amphibolips quercusinanis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

allenbelden

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020

Περιγραφή

On hackberry.

Celticecis ovata - Photo (c) Timothy Frey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Celticecis ovata, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mary17969

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 11:39 AM EDT

Τόπος

Syracuse, IN, US (Google, OSM)
Dasineura investita - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Dasineura investita, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 03:22 PM EDT

Περιγραφή

on tulip tree

Phyllonorycter - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Γένος Phyllonorycter, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cocokitty

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 08:03 PM EDT
Resseliella liriodendri - Photo (c) matthew_wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Resseliella liriodendri, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

loriannkayaker

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 10:27 AM EDT

Περιγραφή

On Tulip Poplar leaf

Resseliella liriodendri - Photo (c) matthew_wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Resseliella liriodendri, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bobbyplant9

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:56 PM EDT
Resseliella liriodendri - Photo (c) matthew_wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Resseliella liriodendri, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 05:05 PM EDT
Vitisiella - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Γένος Vitisiella, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtylerbell

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 07:34 AM EDT
Resseliella liriodendri - Photo (c) matthew_wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Resseliella liriodendri, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 08:17 AM EDT
Asteromyia carbonifera - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Asteromyia carbonifera, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 08:17 AM EDT
Asteromyia carbonifera - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Asteromyia carbonifera, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 08:17 AM EDT
Asteromyia carbonifera - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Asteromyia carbonifera, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kiyukan

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 05:18 PM EDT
Ampelomyia vitiscoryloides - Photo (c) Cassi Saari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cassi saari
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Ampelomyia vitiscoryloides, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryehunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 10:37 AM EDT

Περιγραφή

Best guess

Contarinia verrucicola - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Contarinia verrucicola, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

guidingguida

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 11:18 AM MDT
Cystiphora sonchi - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Cystiphora sonchi, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juniem

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 07:15 PM UTC
Asphondylia ambrosiae - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Asphondylia ambrosiae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stegmanno

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:58 AM EDT

Περιγραφή

On solidago altissima

Asphondylia solidaginis - Photo (c) Lena Struwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Asphondylia solidaginis, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mattnusstein

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 09:32 PM EDT

Περιγραφή

Growing on Rudbeckia laciniata

Asphondylia rudbeckiaeconspicua - Photo (c) Cassi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cassi saari
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Asphondylia rudbeckiaeconspicua, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamiles

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 02:53 PM EDT

Τόπος

Berlin, MA, USA (Google, OSM)
Caryomyia aggregata - Photo (c) Andrea Kautz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Caryomyia aggregata, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:19 AM EDT
Asteromyia carbonifera - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Asteromyia carbonifera, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnharper

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 01:10 PM EDT

Περιγραφή

On jewelweed.

Schizomyia impatientis - Photo (c) Virginia Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Schizomyia impatientis, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ζωή Ζωή

Παρατηρητής

karodallan

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 05:01 PM EDT
Taxodium - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Γένος Taxodium, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theorickert

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 10:57 AM EDT

Περιγραφή

Caryomyia viscidolium - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Caryomyia viscidolium, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cousi_r

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:39 AM EDT
Rabdophaga strobiloides - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Rabdophaga strobiloides, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogue_biologist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Caryomyia viscidolium - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Caryomyia viscidolium, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:21 PM EDT

Περιγραφή

on ash

Ετικέτες

D2C
Dasineura pellex - Photo (c) Brenna Farrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Dasineura pellex, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_clifford

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 09:18 AM HST

Τόπος

Medford, MA, USA (Google, OSM)
Polystepha pilulae - Photo (c) Flown (Lisa) Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Polystepha pilulae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 08:42 AM CDT
Cystiphora sonchi - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Cystiphora sonchi, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias55

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 01:51 PM EDT

Περιγραφή

On impatiens

Neolasioptera impatientifolia - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Neolasioptera impatientifolia, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick16

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 09:16 AM UTC
Ampelomyia vitiscoryloides - Photo (c) Cassi Saari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cassi saari
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Ampelomyia vitiscoryloides, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 27975