Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esummerbell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 02:27 ΜΜ EST
Quercus georgiana - Photo (c) ecoxf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Quercus georgiana, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 12:43 ΜΜ EDT
Aceria dina - Photo (c) Claire O'Neill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claire O'Neill
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Aceria dina, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 06:07 ΜΜ EDT
Aceria dina - Photo (c) Claire O'Neill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claire O'Neill
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Aceria dina, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 05:48 ΜΜ EDT
Aceria dina - Photo (c) Claire O'Neill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claire O'Neill
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Aceria dina, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 07:31 ΠΜ EDT
Aceria dina - Photo (c) Claire O'Neill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claire O'Neill
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Aceria dina, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olexandr_ghryb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 12:02 ΜΜ EEST
Eriophyes tiliae - Photo (c) max09, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by max09
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Eriophyes tiliae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

cappaert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 12:57 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Host: magnolia

Phyllocnistis liriodendronella - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Phyllocnistis liriodendronella, Ένα μέλος του Φυλλοκνίστης (Γένος Phyllocnistis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 02:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This is a picture of Amphibolips quercusinanis at Leakin Park in Baltimore City, Maryland.

Amphibolips quercusinanis - Photo (c) Trix Niernberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Trix Niernberger
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Amphibolips quercusinanis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 02:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This is a picture of Eriophyes leionotus on a birch on the North Tract of the Patuxent Research Refuge near Fort Meade, Maryland.

Eriophyes leionotus - Photo (c) Matthew Beziat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Eriophyes leionotus, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 04:39 ΜΜ EDT

Τόπος

Mayo, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a picture of some galls on the underside of an oak leaf at Beverly Triton Nature Park in Edgewater, Maryland.

Andricus - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Γένος Andricus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 12:06 ΜΜ EST

Περιγραφή

On Swamp Chestnut Oak, found by harrier

Acraspis echini - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Acraspis echini, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:31 ΠΜ MDT

Περιγραφή

???? on Ericameria

Rhopalomyia chrysothamni - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie Flint
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Rhopalomyia chrysothamni, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidingguida

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 12:42 ΜΜ CST

Περιγραφή

Midge gall on a balsam fir needle

Paradiplosis tumifex - Photo (c) MassWildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MassWildlife
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Paradiplosis tumifex, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 11:18 ΠΜ EST

Περιγραφή

Pinus virginiana

Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Thecodiplosis piniresinosae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenkneidel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 02:34 ΜΜ EDT
Phylloxera caryaesemen - Photo (c) Robert Levy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert Levy
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Phylloxera caryaesemen, Ένα μέλος του Φυλλοξηρίδες (Οικογένεια Phylloxeridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric-schmitty

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 03:31 ΜΜ CDT
Pachypsylla celtidismamma - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Pachypsylla celtidismamma, Ένα μέλος του Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenkneidel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 03:20 ΜΜ EDT
Diastrophus nebulosus - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Diastrophus nebulosus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksgardener1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 11:29 ΠΜ CST

Τόπος

Glen Rock, NE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Quercus macrocarpa

Acraspis quercushirta - Photo (c) Meg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Meg
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Acraspis quercushirta, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 01:57 ΜΜ PST

Περιγραφή

Campbell Valley Regional Park, Langley, BC, Canada

Ετικέτες

Diastrophus kincaidii - Photo (c) Karen Offereins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Offereins
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Diastrophus kincaidii, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 01:58 ΜΜ PST

Περιγραφή

Campbell Valley Regional Park, Langley, BC, Canada

Ετικέτες

Diastrophus kincaidii - Photo (c) Karen Offereins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Offereins
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Diastrophus kincaidii, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam907

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Alaska, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Fairly large gall-looking mass on a Populus tremuloides. Looks like it might be composed of its leaves, or maybe it is a gall of the petiole This could be potentially caused by a number of different insects; mites, aphids, midges, etc.

Pemphigini - Photo 細川和利, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Φυλή Pemphigini, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scott_cave

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 01:18 ΜΜ EDT
Polystepha - Photo (c) avislaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Γένος Polystepha, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2018 06:09 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On goldenrod plant.

Asteromyia carbonifera - Photo (c) Tony DeSantis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony DeSantis
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Asteromyia carbonifera, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyyankech

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023

Περιγραφή

Photo taken with iPhone 11

Vasates quadripedes - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Vasates quadripedes, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 03:48 ΜΜ EST

Περιγραφή

This is a picture of Pachypsylla celtidisasterisca on a hackberry leaf at Batts Neck Park on Kent Island in Stevensville, Maryland.

Pachypsylla celtidisasterisca - Photo (c) Regina Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Regina Alvarez
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Pachypsylla celtidisasterisca, Ένα μέλος του Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 03:57 ΜΜ EST

Περιγραφή

This is a picture of Callirhytis clavula at Batts Neck Park on Kent Island in Stevensville, Maryland.

Callirhytis clavula - Photo (c) b_coulter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by b_coulter
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Callirhytis clavula, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 01:53 ΜΜ EST

Περιγραφή

This is a picture of Andricus dimorphus on the underside of an oak leaf at Terrapin Nature Park on Kent Island in Stevensville, Maryland.

Andricus dimorphus - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Andricus dimorphus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 01:31 ΜΜ EST

Περιγραφή

This is a picture of Polystepha globosa on an oak leaf at Terrapin Nature Park on Kent Island in Stevensville, Maryland.

Polystepha globosa - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Polystepha globosa, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefandominik

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 01:54 ΜΜ CEST
Eriophyes tiliae - Photo (c) max09, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by max09
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Eriophyes tiliae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scoutingforplants

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 04:30 ΜΜ EST

Περιγραφή

Quercus rubra

Zopheroteras guttatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Yann Kemper
Η ταυτότητα του χρήστη calconey: Zopheroteras guttatum, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 94364