Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradynichols

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 04:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

autofocus

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

alexis_lours

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 01:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinnamon325

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinnamon325

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretmnj

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Ran into brush before I could get photo!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

giovannibecker

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2007 08:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)

Παρατηρητής

udayagashe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018 07:58 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 04:58 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janegreenwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 10:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Manasquan Reservoir

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brennafarrell

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 03:42 ΜΜ EDT