Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inanity101

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 10:18 ΠΜ EDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

photson

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:17 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwthor54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:16 ΠΜ EDT
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwthor54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:11 ΠΜ EDT
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bert_filemyr

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 07:45 ΠΜ EDT
Βροχοπούλι Του Ειρηνικού - Photo (c) James M. Maley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by James M. Maley
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Βροχοπούλι Του Ειρηνικού (Pluvialis fulva)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρή Σταχτόπαπια (Aythya affinis)

Παρατηρητής

phillyphantailphan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 01:08 ΜΜ EST
Μικρή Σταχτόπαπια - Photo (c) Matt Felperin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Felperin
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Μικρή Σταχτόπαπια (Aythya affinis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτόπαπια (Aythya marila)

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 10:35 ΠΜ EST
Σταχτόπαπια - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Σταχτόπαπια (Aythya marila)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredoeloisa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2014

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Video:
https://www.flickr.com/photos/127539225@N05/15810636468/

Dafnia acompañada de ostrácodos y diminutos copépodos, se observa también una larva de chironomus, muestra obtenida de una charca temporaria.
Observar video para apreciar los organismos

Diplostraca - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Υπερτάξη Diplostraca, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmunks

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 08:08 ΠΜ EDT
Empidonax - Photo (c) Andrew Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Γένος Empidonax, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmunks

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 08:08 ΠΜ EDT
Empidonax minimus - Photo (c) Laura Gooch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Empidonax minimus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)

Παρατηρητής

cinnamon325

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 12:02 ΜΜ EDT
Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Balduvino
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinnamon325

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 01:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

distinguished from European with white vent

Streptopelia roseogrisea - Photo (c) Andrew Cauldwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Cauldwell
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Streptopelia roseogrisea, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)

Παρατηρητής

cinnamon325

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 02:50 ΜΜ EDT
Οικόσιτη Κότα - Photo (c) Dan LaVorgna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan LaVorgna
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρός Λιμνοδρόμος (Limnodromus griseus)

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 03:01 ΜΜ UTC

Τόπος

Galloway, NJ, USA (Google, OSM)
Μικρός Λιμνοδρόμος - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TroyEcol
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Μικρός Λιμνοδρόμος (Limnodromus griseus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

bignonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 09:17 ΠΜ EDT

Τόπος

Louisville, TN, US (Google, OSM)
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

catonleephotography

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 07:36 ΜΜ UTC
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catonleephotography

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 07:16 ΜΜ UTC
Thalasseus maximus - Photo (c) Omar Del Toro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Omar Del Toro
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Thalasseus maximus, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 09:00 ΠΜ EDT

Τόπος

Bremen, ME, USA (Google, OSM)
Idotea balthica - Photo (c) jim-anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Idotea balthica, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

alexis_lours

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 01:27 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 07:31 ΜΜ EDT
Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinnamon325

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)
Trichonephila clavipes - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elí García-Padilla
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgenaturephotos

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 05:15 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Poecile gambeli - Photo (c) Jay Bird, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Bird
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Poecile gambeli, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_lours

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 12:45 ΜΜ CEST
Anas acuta × Mareca penelope - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Anas acuta × Mareca penelope, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devin189

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 05:40 ΜΜ EDT
Sphyraena borealis - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Sphyraena borealis, Ένα μέλος του Σφύραινα (Γένος Sphyraena)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrburger

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Point 271 Laying eggs

Malaclemys terrapin - Photo (c) Chance Feimster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chance Feimster
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Malaclemys terrapin, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifergausmyers

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Malaclemys terrapin - Photo (c) Chance Feimster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chance Feimster
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Malaclemys terrapin, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrburger

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Point 272 laying eggs

Malaclemys terrapin - Photo (c) Chance Feimster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chance Feimster
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Malaclemys terrapin, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrburger

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Point 273

Malaclemys terrapin - Photo (c) Chance Feimster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chance Feimster
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Malaclemys terrapin, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrburger

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Point 274

Malaclemys terrapin - Photo (c) Chance Feimster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chance Feimster
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Malaclemys terrapin, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrburger

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Point 275 laying eggs on mound

Malaclemys terrapin - Photo (c) Chance Feimster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chance Feimster
Η ταυτότητα του χρήστη bradynichols: Malaclemys terrapin, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 293