Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 12:05 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 09:09 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 09:21 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 03:27 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 03:19 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγωλιός (Aegolius funereus)

Παρατηρητής

danshuurman

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2016 06:05 PM EDT

Περιγραφή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

greensnake879

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Absolutely amazing! Have been hearing great horned owls almost every night for the past few weeks, finally managed to get a good photo of one!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Γελαδοπούλι (Molothrus ater)

Παρατηρητής

liamthornebirderboy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 07:06 AM EDT

Περιγραφή

choking on a caterpillar brought by adult yellow warbler lol

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

micah-g

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 10:59 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

liamthornebirderboy

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 06:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamthornebirderboy

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 07:32 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiller-noir

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 10:26 AM EDT

Τόπος

Asheville, NC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamthornebirderboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 07:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 02:59 AM CDT

Περιγραφή

One hell of a bird for northern IL, 4 birds in total. Luckily I was one of the first people there after the alert went out so I was able to get some nice sunshine before the storm moved in. Lifer and year bird 240!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

nflicker101

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Fledgling!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 12:16 PM CDT

Περιγραφή

20 pics of the most cooperative Bittern known to man!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

bk-capchickadee12

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

South Dakota, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This was probably the best highlight of the trip. Now I know how good their camoflage actually in (Was about 2 feet away from it when I noticed it and the rest of my family just walked by. I never moved a muscle so I geuss it is a good deer. Very small

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 05:00 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desmond_macneal

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 05:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiller-noir

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 03:37 PM CDT

Περιγραφή

First time posting one of my drawings here, this time of a marsh wren I saw the other day.

Reference photo: https://macaulaylibrary.org/asset/64161791#_ga=2.266224143.1668601576.1652200025-1419510477.1643920310

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmiller

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:41 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiller-noir

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

caterpillar511

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 08:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

woodlandpaths

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 11:28 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 02:52 PM CDT

Τόπος

Saganashkee Slough (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 05:09 PM EDT

Περιγραφή

If you're feeling down, these cheerful little guys are bound to cheer you up!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 01:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nflicker101

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Hiya, cutie pie! Eating suet on my windowsill, ate too much and almost choked.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

nflicker101

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nflicker101

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 05:12 PM EDT

Περιγραφή

Late afternoon...Dee Dee's everywhere, wanting a hand out.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earnoodles

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 05:13 PM CDT

Τόπος

Hibbing, MN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jldm

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 01:03 PM CST

Περιγραφή

This lovely is a year old. She was a fledge last spring. At that time there was a regular male and female -- both of whom left last fall. She remained fairly present on the alley and in and out of my yard most the winter except these last two months. She's now back, and, one day (as far as I know) there has been a male visitor, too. She's eating my own recipe of suet. I must say I feel flattered. The other side of the feeder is store-bought (though excellent quality) suet with some bugs in it. She never goes for it. She spent may minutes eating and in fact pulls out a good sized nugget -- most likely a pecan. Later she lets it go as presumably too big. Numbers 6 and 9 show her tongue out and there are a couple shots of her third eyelid. The last two images are prepping to and taking off with a nice 'red belly'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nflicker101

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 11:48 AM EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flashberry

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 10:22 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2015 10:28 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 02:52 PM EST

Περιγραφή

Phinizy Swamp Nature Park; Richmond County, Georgia. January 1, 2022.

  • Clouds and sun, high near 81. Southwest wind 11 to 14 mph, with gusts as high as 26 mph.
  • Sunrise 7:32 am; Sunset 5:31 pm
  • Daylight Hours: 9 hours, 59 minutes (+31s)
  • Moon: 1.8% Waning Crescent

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greensnake879

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 11:45 AM CST

Τόπος

Wilmette, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 02:40 PM CST

Τόπος

Wilmette, IL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Leucistic