Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffrey264

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 12:32 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbridges

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 09:45 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewwesleylegan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 01:09 PM MST

Περιγραφή

on rotting saguaro

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλευρωδίδες (Οικογένεια Aleyrodidae)

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2019 12:49 PM PST

Περιγραφή

on pointleaf manzanita. only saw this one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fundacionfigueroametapan

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 05:56 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

transplanter_

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 11:42 AM MST

Τόπος

Manning Camp Trail (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbeckman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 01:59 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbeckman

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 12:16 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosque_kraken

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 01:19 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canicas123

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 11:36 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernbromley

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 08:08 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fowlivia

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 09:19 AM MST

Περιγραφή

IECC Field Trip

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joycp89

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 07:16 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 02:03 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 02:04 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 02:05 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 11:54 AM PDT

Περιγραφή

Madera Canyon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cue4nature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 06:56 AM CDT

Τόπος

McAllen, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

standrezek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 08:01 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewtree

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 08:13 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dee_gobbs

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 01:04 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankiecoburn

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 01:43 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 06:33 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 08:24 AM MST

Περιγραφή

I missed getting a photo of the bee in the lower flower,

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 06:42 AM CDT

Περιγραφή

South TX Medical Center Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbeyforney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 10:03 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

standrezek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 08:21 AM CST

Περιγραφή

I seem to remember some other white ones of this species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodimgriff

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 06:47 AM MST

Περιγραφή

near peppersauce campground

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_rambler

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 01:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

standrezek

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 08:13 AM CDT

Περιγραφή

See last photo to confirm this is a white snapdragon vine. Normal colored one was growing adjacent to one with white flowers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobler

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 11:05 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fvaldesp_tutor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 07:46 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexgarcia1

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2013 12:55 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracemccartha

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 03:11 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

brandonbest

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terra51

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:43 AM MST

Τόπος

Marana, AZ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

majintucson

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 10:25 AM MDT

Τόπος

Tucson, AZ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

javelinda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2015 03:58 PM UTC

Περιγραφή

Leucistic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 10:32 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

bosque_kraken

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 09:10 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

bbriannam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 09:35 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 01:05 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 10:18 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toosphexy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2018 11:56 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sganley

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2015 08:36 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wlotze

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Double Crested Fishhook Barrel

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fusballfrk

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 10:15 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

semiferalhiker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 10:38 AM HST

Περιγραφή

Observed along AZT passage 8

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nita18

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 04:08 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukewheeler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2020 02:29 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2018 10:33 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypseloides

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 12:26 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegirlandmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertharrier

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 12:12 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmcnair

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 09:06 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjskinner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 04:26 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahtruebe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 08:33 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2008

Περιγραφή

Arroyo Chico, Tucson, Pima County, Arizona, USA. 17 August 2008.

Ετικέτες

LLF