Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick_yoon

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 07:30 AM UTC
Pachylis neocalifornicus - Photo (c) Lon&Queta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Pachylis neocalifornicus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_wimmer

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 06:49 PM MDT
Pachylis neocalifornicus - Photo (c) Lon&Queta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Pachylis neocalifornicus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lifespulse

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 05:33 PM MDT
Pachylis neocalifornicus - Photo (c) Lon&Queta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Pachylis neocalifornicus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amy412

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 08:53 AM MDT

Τόπος

United States (Google, OSM)
Pachylis neocalifornicus - Photo (c) Lon&Queta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Pachylis neocalifornicus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_b

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 05:54 PM MDT
Pachylis neocalifornicus - Photo (c) Lon&Queta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Pachylis neocalifornicus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenapalkaflores

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 12:06 PM MST
Μαλαχοειδή - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

court_rae

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 06:31 AM MST
Apodanthera undulata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Apodanthera undulata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hutchidyl

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 02:05 PM MDT
Dalea pringlei - Photo (c) ingas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Dalea pringlei, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbeckman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 01:49 PM MST
Iresine heterophylla - Photo (c) Dr. Alison Northup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dr. Alison Northup
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Iresine heterophylla, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobler

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 11:05 AM MDT
Maurandya antirrhiniflora - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Maurandya antirrhiniflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 02:35 PM CST
Erythrina flabelliformis - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Erythrina flabelliformis, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλνος (Γένος Alnus)

Παρατηρητής

jgreene

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 03:26 PM MST
Άλνος - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_h

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 09:31 AM MDT
Sambucus - Photo (c) Francesco Santoro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francesco Santoro
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Γένος Sambucus, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

rjsbird69

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 08:20 AM MST
Ιπομέα - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

brucehartman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 09:58 AM MST
Ipomoea hederacea - Photo (c) Chris McCreedy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris McCreedy
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Ipomoea hederacea, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayquazasaur

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 10:18 AM EDT

Τόπος

Tucson, AZ, US (Google, OSM)
Calliandra eriophylla - Photo (c) Eliseo D Moreno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Eliseo D Moreno
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Calliandra eriophylla, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayquazasaur

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 10:45 AM EDT
Hibiscus coulteri - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Nájera Quezada
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Hibiscus coulteri, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayquazasaur

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 10:52 AM EDT
Ambrosia ambrosioides - Photo (c) Bill Levine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bill Levine
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Ambrosia ambrosioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayquazasaur

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 11:33 AM EDT
Claytonia perfoliata - Photo (c) dickwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dickwood
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Claytonia perfoliata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayquazasaur

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 11:40 AM EDT
Dryopetalon runcinatum - Photo (c) Tony Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Dryopetalon runcinatum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

matt_lachiusa

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)
Κραμβοειδή - Photo (c) Ale Peña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Peña
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_lachiusa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 06:19 AM MST
Porophyllum ruderale - Photo (c) Pedro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Porophyllum ruderale, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_lachiusa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 06:50 AM MST
Ipomoea barbatisepala - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Ipomoea barbatisepala, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_lachiusa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 07:12 AM MST
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_lachiusa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 07:52 AM MST
Mirabilis - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Γένος Mirabilis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

lookinup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 04:04 PM MST
Buprestidae - Photo (c) Nick Monaghan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Monaghan
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Οικογένεια Buprestidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpr2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2013 03:02 PM CST
Matelea parvifolia - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Matelea parvifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babelbot

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 11:27 AM MST
Nuttallanthus texanus - Photo (c) Joe Webb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joe Webb
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Nuttallanthus texanus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευφορβία (Γένος Euphorbia)

Παρατηρητής

thamnelegans24

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 11:38 AM MST
Ευφορβία - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briten

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 11:26 AM MST
Nama - Photo (c) David Bygott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη austindude: Γένος Nama, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1324