Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mindaugas_ryla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 12:43 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 11:02 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 03:07 PM CEST

Τόπος

Alicante, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 03:59 PM EET

Τόπος

73186, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rokasj

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 02:25 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 07:58 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης (Vipera berus)

Παρατηρητής

laukinis

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2011 05:15 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 09:06 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ausrazilinskiene

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 10:03 AM EEST

Τόπος

Želsva, Lietuva (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cath26

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2017 05:18 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edita_medeina

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 04:07 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 11:35 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοθραύστης (Nucifraga caryocatactes)

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 02:12 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Πελαργός (Ciconia nigra)

Παρατηρητής

laukinis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2009

Τόπος

Vilniaus, LT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνομυωξός (Muscardinus avellanarius)

Παρατηρητής

laukinis

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2014 02:01 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eglemarija

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Πελαργός (Ciconia nigra)

Παρατηρητής

kristinavalinciene

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2016 07:34 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cullen

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2015 06:43 PM CDT

Περιγραφή

Alaska Trip

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinaspilypaitis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Naturalised

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinaspilypaitis

Ημερομηνία

Μάιος 2012

Τόπος

Ιδιωτικό

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinaspilypaitis

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

Ιδιωτικό

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2017 04:35 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2017 05:06 AM CEST

Τόπος

Stanisla (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετομάχος (Lanius collurio)

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2017 06:50 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almantas

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2017 09:29 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2014 02:13 PM CET

Τόπος

Alicante, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2015 10:15 AM CEST

Τόπος

Alicante, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2016 06:33 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2016 10:02 AM CEST

Τόπος

Alicante, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2014 08:15 AM CEST

Τόπος

Sigtuna N, Sweden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2014 11:14 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2016 12:03 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2014 02:14 PM CEST

Τόπος

Alicante, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2015 05:48 PM CEST

Τόπος

Alicante, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2016 01:06 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2014 10:12 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

donatajonukien

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2016 12:56 PM CET