Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 02:11 PM EEST
Odontites vulgaris - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Odontites vulgaris, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 02:23 PM EEST
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Mdf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 12:11 PM EEST
Polygonia c-album - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Polygonia c-album, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

irine_shlojmis

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 02:30 PM MSK
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irine_shlojmis

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 02:29 PM MSK
Valeriana officinalis - Photo (c) dziugasindr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Valeriana officinalis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 09:54 AM EEST
Melampyrum nemorosum - Photo (c) Per Ola Wiberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Melampyrum nemorosum, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solokultas

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 04:59 PM EEST
Geranium pusillum - Photo (c) Rasbak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Geranium pusillum, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Τμήμα Batrachioidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

rokasj

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 12:48 PM EEST

Τόπος

Pašiliai, Lietuva (Google, OSM)
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) Mathias Meunier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mathias Meunier
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rokasj

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 12:48 PM EEST

Τόπος

Pašiliai, Lietuva (Google, OSM)
Calystegia sepium - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Calystegia sepium, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 09:43 AM EEST
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linap

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 09:35 AM EEST
Limenitis camilla - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kees
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Limenitis camilla, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

linap

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 04:25 PM EEST
Ευρωπαϊκός Κούκος - Photo (c) Alan King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan King
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linap

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 04:51 PM EEST
Melitaea athalia - Photo (c) Linné's Nightmare, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Linné's Nightmare
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Melitaea athalia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

solokultas

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 08:09 PM EEST
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lvconrad1977
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rokasj

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 10:04 AM EEST
Orthetrum cancellatum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Orthetrum cancellatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irine_shlojmis

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 07:14 PM MSK
Potentilla erecta - Photo (c) CORDENOS Thierry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CORDENOS Thierry
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Potentilla erecta, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 06:26 AM EEST
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 07:18 AM EEST
Ευρωπαϊκός Γερανός - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Ευρωπαϊκός Γερανός (Grus grus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aira2

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 11:24 AM CEST
Maianthemum bifolium - Photo (c) Cano Vääri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Maianthemum bifolium, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 02:25 PM EEST

Τόπος

73186, Lietuva (Google, OSM)
Libellula fulva - Photo (c) Degtyarev Nikolai Ivanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Degtyarev Nikolai Ivanovich
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Libellula fulva, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 10:08 AM EEST
Lamia textor - Photo (c) Lazarchevici Andrei, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lazarchevici Andrei
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Lamia textor, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

laukinis

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Laumėnai, Lietuva (Google, OSM)
Δαμαλάκι - Photo (c) David Denicolò, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 12:03 PM EEST
Callophrys rubi - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Callophrys rubi, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irine_shlojmis

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 03:00 PM MSK
Πεντάνευρο Το Μεγάλο - Photo (c) Иван Тисленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Тисленко
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Πεντάνευρο Το Μεγάλο (Plantago major)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 12:46 PM EEST
Larix decidua - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Larix decidua, Ένα μέλος του Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aira2

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 03:13 PM +03
Corydalis cava - Photo (c) else15, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by else15
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Corydalis cava, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 05:33 AM UTC
Coprinus comatus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 01:32 PM EEST
Nuphar lutea - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Nuphar lutea, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 10:05 AM EEST
Eupatorium cannabinum - Photo (c) Phil Sellens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Eupatorium cannabinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 01:18 PM EEST
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη ausrazilinskiene: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 223