Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 04:51 ΜΜ EST

Περιγραφή

Unusual location for this species. Almost certainly a migrant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 09:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019 09:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019 11:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

baldeagle

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 09:00 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Girdled in early 2019. Dead by late 2020. Still dead. :-)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 11:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherwinton

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by smell. 25 stems observed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spiderwith8lefttarsi

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 02:58 ΜΜ EDT

Τόπος

Bradford, RI, US (Google, OSM)

Περιγραφή

My best guess digging around BugGuide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jformanorth

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

fly

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

stephen220

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 08:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 07:49 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Bank of ditch, growing entwined with Sphagnum microcarpum https://www.inaturalist.org/observations/168971698. Leaf 0.6mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Το Αρουραίο (Trifolium arvense)

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 07:41 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdanko

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 01:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cveld

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2020 08:35 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotinis

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 11:53 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Another interesting find along the Blue Ridge Parkway in western North Carolina (16 May 2021) was this vine in bloom.
Pipevine, Dutchman's-Pipe - Aristolochia macrophylla (syn. Isotrema macrophyllum)
References:

  • Brandenburg, National Wildlife Federation Field Guide to Wildflowers of North America (Sterling, 2010), p. 78
  • Foote and Jones, Native Shrubs and Woody Vines of the Southeast (Timber Press, 1989), p. 57, plate 9
  • Radford et al., Manual of the Vascular Flora of the Carolinas (UNC Press, 1968), pp. 398-99
  • Weakley, Flora of the Southeastern United States (UNC Herbarium, 2020), p. 158

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2018

Περιγραφή

in the absence of a trunk or stone to lean on, a capybara may be an option;
I have observed these two individuals do this twice;

see also
https://www.inaturalist.org/journal/nelson_wisnik/21258-the-friendly-capybara

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2014 10:58 ΜΜ EDT

Τόπος

Fairfax, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on the underside of an old broken off polypore

~1mm?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mecynogea_palustris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 05:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

egg sack. description matches dewdrop kelptoparasite spider. I have observed an adult not too far from here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 04:19 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Definitely the Squarrosae group.

Overall, I think it is Solidago roanensis (venation of phyllaries cannot be discerned in the photos).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianastuder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2008 08:20 ΜΜ SAST

Περιγραφή

this one was on the sliding glass doors. And walked across my forehead as I slid the door open. 2008 and I can still feel that thistledown touch!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 01:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Table for two... termites were swarming and these were just some of the predators taking advantage of it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:42 ΜΜ EDT

Τόπος

Savannah, GA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 04:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Just when I decide it’s a Sweetgum, I then think No, maybe it IS a maple…

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 06:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 07:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 04:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

After patrolling my dad's yard for two months, remaining ever vigilant for these tiny shoots, I have come up with a new curse for thine enemy:

"May an Ailanthus Tree grow in your garden."

Whoever thought bringing these things over here was a good idea was an agent of the devil. This is actually the Tree-of-Hell.

You might think it's just a tiny seedling sprout, and pull it up so easily. And then do it again in a week. And again... and then you wonder, why do they keep appearing here?

So I dig now, and this is what I find under what appears to be only a tiny sprout. This one is the worst so far, with a long network of roots that even still broke off at their ends so that I know more will be popping up. I've started to use Roundup on them in the hope that it'll reach the tips of those roots. The roots are brittle and break easily, which aids in leaving bits behind to grow more sprouts.

It's a lost cause, though, as there is a huge mature tree loaded with seeds in the neighbor's yard. >:-/

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2018 02:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 03:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 02:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 03:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 09:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 09:05 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2017 12:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017 02:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

a) The jumping spider resemblance is insane. b) The range of sizes among adults is insane. What is up with this fly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenmal211

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 05:16 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2017 10:13 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 03:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This observation is for the leaf mines. In elm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_oxamitny

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2016

Τόπος

Medicine Hat (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 02:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chestnutsidedwarbler

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 03:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 06:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Leaves without prickles along the veins. Hairs fewer than 25 per centimeter along the veins.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmn-ykimov

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 12:26 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 02:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 02:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 10:38 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotinis

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 12:50 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Golden Alexanders - Zizia aurea
At least, I think that is what these are! I always have trouble seeing the characters that differentiate this from similar members of the same family.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2017 08:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2019 12:16 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 02:53 ΜΜ EDT

Τόπος

Alexandria, VA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 02:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Alexandria, VA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 05:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 03:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 05:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth336

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2018 07:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύφυλλη Μανόλια (Magnolia macrophylla)

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 01:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very big leaves!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Delaware, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 05:31 ΜΜ EDT

Τόπος

Annandale, VA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμάρανθος (Γένος Amaranthus)

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2017 10:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 11:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 12:41 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 10:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 10:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bignonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 08:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I've been looking for this species so I can compare it to the US native A. spinosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2017 05:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 11:03 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Boneset?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bignonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 09:09 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο Το Αμβλύφυλλο (Rumex obtusifolius)

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017 02:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017 09:03 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 12:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On the Blind River, LA, near Maurepas Swamp WMA:
https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2018/4/6
This trip's "wow".

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2017 08:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bignonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 04:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

See same individual a few weeks later for clearer shots of leaflet veins.
https://www.inaturalist.org/observations/24747624

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 05:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

V. rotundifolia or riparia?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 03:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 03:45 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 11:02 ΜΜ EST

Περιγραφή

The blue image was shot with my phone and a UV flashlight. I saw my first wild scorpions this night, AND, I got to see them glow, so I was pretty psyched. I originally had 3 scorpions in this observation, but have split out the others into their own. They are connected through Similar Observation Set.

Ετικέτες

UV

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 05:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This was the most spectacular fungus I’ve ever seen! I was just giddy over it. Keys for general scale in the last image.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 09:02 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Possibly Porcelainberry, but more grapey looking, with thick woody vines.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 01:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

A debate between Rhododendron viscosum or Kalmia angustifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2018 11:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2018 11:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2018 11:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2018 01:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2018 01:12 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2017 05:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Something in the Red Oak group, but I don't know if it's Scarlet, Black, or Pin.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinpurrington

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2016 08:59 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Calopteron terminale because (1) transverse depression on elytra, (2) uniformity of ridge heights, and (3) blue tinge. I'm not sure how useful blue tinge characteristic is (from BugGuide page on species). In case useful for anyone else learning about this genus I took a stab at some visual ID tips (on pic #2):

Calopteron terminale

The other two members of the genus in the United States and Canada are Calopteron reticulatum and Calopteron discrepans. I have a blog post with more pics.

Please also see the very similar Caenia dimidiata.

There are many more species (100+?) in Mexico, Central America, and South America but those species are not yet logged into iNaturalist. So if you have observed a Calopteron outside of the United States, keep your ID at the genus level even if it sort of looks like one of the three species in the United States.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 11:55 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Showing the sticky “feet”

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 04:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana_kaahanui

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 11:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Friendship Animal Hispital Green Roof

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2018 05:53 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claggy

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2017 11:43 ΠΜ EDT

Τόπος

Vandalia, OH, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

A very cooperative crab spider! Definitely the largest crab spider I've seen so far- body length 3-4mm, front leg span ~2cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2017 12:45 ΜΜ EDT