Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantperson7654

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Berytidae - Photo (c) janet graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Οικογένεια Berytidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

jclack

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 02:48 ΜΜ CDT
Μαλάχη - Photo (c) L, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by L
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Μαλάχη (Γένος Malva)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinda122

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 08:48 ΜΜ EDT
Abutilon - Photo (c) Dale Lee Denham-Logsdon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dale Lee Denham-Logsdon
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Γένος Abutilon, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinda122

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 08:48 ΜΜ EDT
Abutilon - Photo (c) Dale Lee Denham-Logsdon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dale Lee Denham-Logsdon
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Γένος Abutilon, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Tetragnatha - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)
Erechtites hieraciifolius - Photo (c) Mary S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mary S
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Erechtites hieraciifolius, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωχός Ο Αγκαθωτός (Sonchus asper)

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Ζωχός Ο Αγκαθωτός - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Irene Saltini
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Ζωχός Ο Αγκαθωτός (Sonchus asper)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Cirsium discolor

Misumenoides formosipes - Photo (c) macrobrice, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by macrobrice
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Misumenoides formosipes, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 11:39 ΜΜ EDT
Ανατολικός Γκιώνης - Photo (c) Michael Hodge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Κογιότ - Photo (c) Don McCullough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 12:36 ΜΜ EDT
Egretta rufescens - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Egretta rufescens, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_knower

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Less than 1mm. Part of a colony found on a wooden post. They moved away from too-bright flashlight beams, probably disliking the heat. The other individuals from the colony can be found here: https://www.inaturalist.org/observations?on=2023-02-16&place_id=39&taxon_id=152965&user_id=the_knower

Dicyrtomina ornata - Photo (c) Jérôme Picard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jérôme Picard
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Dicyrtomina ornata, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_knower

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Less than 1mm. Part of a colony found on a wooden post. They moved away from too-bright flashlight beams, probably disliking the heat. The other individuals from the colony can be found here: https://www.inaturalist.org/observations?on=2023-02-16&place_id=39&taxon_id=152965&user_id=the_knower

Dicyrtomina ornata - Photo (c) Jérôme Picard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jérôme Picard
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Dicyrtomina ornata, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_knower

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Less than 1mm. Part of a colony found on a wooden post. They moved away from too-bright flashlight beams, probably disliking the heat. The other individuals from the colony can be found here: https://www.inaturalist.org/observations?on=2023-02-16&place_id=39&taxon_id=152965&user_id=the_knower

Dicyrtomina ornata - Photo (c) Jérôme Picard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jérôme Picard
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Dicyrtomina ornata, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_knower

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Less than 1mm. Part of a colony found on a wooden post. They moved away from too-bright flashlight beams, probably disliking the heat. The other individuals from the colony can be found here: https://www.inaturalist.org/observations?on=2023-02-16&place_id=39&taxon_id=152965&user_id=the_knower

Dicyrtomina ornata - Photo (c) Jérôme Picard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jérôme Picard
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Dicyrtomina ornata, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_knower

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Less than 1mm. Part of a colony found on a wooden post. They moved away from too-bright flashlight beams, probably disliking the heat. The other individuals from the colony can be found here: https://www.inaturalist.org/observations?on=2023-02-16&place_id=39&taxon_id=152965&user_id=the_knower

Dicyrtomina ornata - Photo (c) Jérôme Picard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jérôme Picard
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Dicyrtomina ornata, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_knower

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)
Psocodea - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Τάξη Psocodea, Ένα μέλος του Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_knower

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_knower

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

CV suggestion.

Physcomitrium pyriforme - Photo (c) JJ McLuckie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JJ McLuckie
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Physcomitrium pyriforme, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_knower

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

the_knower

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Delaware, US (Google, OSM)
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Μαλακό (Geranium molle)

Παρατηρητής

the_knower

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)
Γεράνιο Το Μαλακό - Photo (c) Joan Knapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Joan Knapp
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Γεράνιο Το Μαλακό (Geranium molle)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Μαλακό (Geranium molle)

Παρατηρητής

the_knower

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)
Γεράνιο Το Μαλακό - Photo (c) Joan Knapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Joan Knapp
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Γεράνιο Το Μαλακό (Geranium molle)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmcwren

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 01:24 ΜΜ CDT
Troglodytidae - Photo (c) Gerwin Filius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Οικογένεια Troglodytidae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmcwren

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 01:24 ΜΜ CDT
Στρουθιόμορφα - Photo (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gonzalo Mucientes Sandoval
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

kmcwren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 12:12 ΜΜ CDT
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Joe Zigmont, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Zigmont
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Pityohyphantes - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Γένος Pityohyphantes, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Pityohyphantes - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Γένος Pityohyphantes, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Pityohyphantes - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Γένος Pityohyphantes, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Tetragnathidae - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη ashley_bradford: Οικογένεια Tetragnathidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 6469