Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasmira

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Collected with permission for Hill Country Field Station

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadeo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2017 01:43 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plateauville

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 01:23 ΜΜ CST

Περιγραφή

First Spring wildflower for me. 13 degrees two nights in a row 10 days ago. 8 inches of rain this week. Sunny and warm today, a rollercoaster January, 2024 in Central Texas.

See my detailed discussion from last Spring re differences between T. cuneifolia and T platycarpa:

https://www.inaturalist.org/observations/150752431

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 03:30 ΜΜ CST

Περιγραφή

Right of center. T. cuneifolia and T. platycarpa sympatric.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2019 01:25 ΜΜ CST

Τόπος

McKinney, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I went up to McKinney today to present to the Blackland Prairie Master Naturalists in the evening -- but during the day, I worked in the library. I had a late lunch at this soccer complex which had some nice wildlife habitat on the edge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 12:21 ΜΜ CDT

Περιγραφή

First two pics show two species for comparative purposes.

Specimen on right: Note V-shaped base of flower, less dense branching, longer/narrower petals compared to Amphiachris (left; https://www.inaturalist.org/observations/34926032).

These specimens were growing adjacent to one another in the same soil type (a silty, firm sandy loam).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncowey

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 08:26 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yarnmaven

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2018 01:36 ΜΜ CDT

Περιγραφή

found growing next to the purple version. i thought it might be the same, like the white and pink versions of bluebonnets i have found. i don’t know what it’s called when they are no typical colors.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasmira

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasmira

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Official plant rescue.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 12:21 ΜΜ CST

Περιγραφή

Two individuals along the edge of the wall. They were excellent subjects for practicing photographic composition.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewkunik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 05:25 ΜΜ CST

Περιγραφή

small? just environmental? do i need a flower to ID these always...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Travis County, Texas. Second cluster of plants found near the other plants (https://www.inaturalist.org/observations/194395968).

Location obscured with iNaturalist obscure feature, but true location is obscured as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyhiker

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:54 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_rambler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Little tuft of hairs at the end of the rachilla (apical tuft of hair).
Compare with Bouteloua hirsuta with glabrous rachilla:
https://www.inaturalist.org/observations/63185339

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 1989

Περιγραφή

This historical set of images needs a bit of context; the 3rd and 4th images show pages of my field journal which describe this "observation." A longer version of the story will be uploaded to a journal post.
Short version: This is the first ever photograph of Texabama Croton (Croton alabamensis var. texensis) on the day I showed the population to graduate student Steve Ginzbarg (U. Texas Botany Dept.; L in photo). I had discovered the shrubs during field work on May 31, 1989. I invited Steve Ginzbarg and John Gee (R in photo) to examine the plants on my next visit to the tract. Steve went on to name the plants as a new variety of Alabama Croton (Sida 15(1):41-52, 1992):
https://www.jstor.org/stable/41967533
At the time, this was a private ranch. The croton became one of the focal plant Species of Concern for the Balcones Canyonlands Conservation Plan. The tract was later acquired for the Refuge of the same name, primarily for its population of Black-capped Vireos and Golden-cheeked Warblers, but also because this spot (where this photo was taken) is the "Type Locality" for Texabama Croton.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mutemanifesto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 02:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff_back

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 01:18 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 12:14 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 09:41 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreams_in_rivers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 08:07 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 11:31 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Seedlings germinated in old flower head

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 01:24 ΜΜ CDT

Τόπος

Keller, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020 05:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Econlockhatchee Sandhills Conservation Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 11:31 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Scattered all over the beginning of the trail and parking lot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedleeeubanksjr

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 01:33 ΜΜ UTC

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

According to Gould and Jansen, "some populations of S. hedyotidea in central Texas growing in moist areas (e.g., river banks) display S. texana-like characters, having
larger, membranaceous leaves and little stem pubescence." Since there are no collections of S. texana from Travis County (the closest being Gonzales County), we may have to assume that these Spigelia here are S. hedyotidea until proven otherwise.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plateauville

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 04:10 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Only saw this one flowering example of this plant in the woods. May not be Euphorbia, but algorithm gives no definitive identification. Have to start somewhere.

I knew when I photographed it that it was likely to be a tough flower to identify....

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

Lifer for sure!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 10:09 ΠΜ CST

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Yellow sap. 2 Individuals along the road.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 02:41 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Leaf ventral side long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 04:44 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found in a roadside ditch in a parking area leading to a large creek. Leaves looked very rounded. Many in bloom, so collected, but others look less rounded.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackie_martinez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 12:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 04:43 ΜΜ CDT

Περιγραφή

At least 2 imposters among the G carolinianum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plateauville

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 02:29 ΜΜ CST

Περιγραφή

See detailed discussion re differences in leaves of T. cuneifolia vs. T platycarpa as shown here.

Also, I am posting my detailed description of differences in other aspects of these two species, with emphasis on trichomes.

Finally, I am also posting here my data on the comparative height of these two species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasmira

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2019 12:20 ΜΜ CST

Περιγραφή

I presented this morning in Duncanville, and I wasn't able to attend the Anemone bioblitz at the cemetery (nor the rescheduled date for the 23rd!), so I did want to jump over there after the presentation to look a bit. What a cool cemetery!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοριλίδα Η Αρουραία (Torilis arvensis)

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 02:31 ΜΜ CST

Περιγραφή

I like to get started early (in the Winter) pulling weeds out of my yard. One of the annual weeds that is earliest to germinate is Common Hedge Parsely (HP), a.k.a. Sockbane (illustrated here). Unfortunately, the seedlings are extremely similar to those of the native and desirable Chervil. Every winter, I go through the same routine of looking carefully to remind myself of how to tell apart the seedlings of these two Apiaceae plants. So for you gardeners out there who want to get an early start removing Hedge Parsley while retaining Chervil, here's how I recognize the difference:
-- The seedlings of the two species have a very slightly different "look". This seems to be a combination of two fine details of the new leaves: The number of ultimate divisions of each leaf segment of Chervil are fewer, often just 3, and the ultimate segments often have an obtuse angle behind the short point on each. These ultimate, 3-parted segments can look like miniature Sassafras leaves, if you're familiar with that tree. On HP, the ultimate segments of each leaf division are usually more numerous (often 5) and they typically have an acute tip behind the short point on each.
-- In the earliest, tiniest seedlings (one or two leaves), the narrow cotyledons of Chervil are proportionately longer than those of HP (last photo in this set). They are on very long "petioles" and they reach or exceed the size of the first real leaf or two. By contrast, the narrow cotyledons of HP are shorter and on shorter "petioles"; they are quickly exceeded by the petioles of the first few leaves.
These basic differences are illustrated in this array of images.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοριλίδα Η Αρουραία (Torilis arvensis)

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 12:37 ΜΜ CST

Περιγραφή

I had previously uploaded a comparison of the seedlings of two very similar, early Spring members of the carrot family.
Common Hedge Parsley: https://www.inaturalist.org/observations/103470306
Hairyfruit Chervil: https://www.inaturalist.org/observations/103470307
At present, iNat's Computer Vision has not learned how to distinguish images of the foliage of these two species. As a result, there are hundreds of misidentified observations. Here I compare larger plants of both species, prior to their blooming.

On Common Hedge Parsely, note in particular the more acutely pointed ultimate leaf segments and the short, scratchy, retrorse (downwards-pointing) pubescence on petioles. At the latitude of central Texas, the leaves by this time of year have typically grown larger than those of Chervil.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Μάρτιος 1984

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Here are some of my original photos of the Travis County Trillium plant. I first discovered the plant on March 22, 1984 (first two images). I came back to measure the plant on March 24 (3rd - 5th images), and over the next few days invited several botanists and friends to view and photograph the plant. The 6th image (3/25/84) shows Dr. Marshall Johnston documenting the plant. The 7th image shows a young and curious Greg Lasley wondering what all the fuss is about.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rymcdaniel

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2017 01:25 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Brushy Creek/Champion Park
4/21/2017
Geranium sp.

I saw a number of these Geraniums around Williamson county in 2017 and unknowingly took shots of them in previous years as well. At first glance they look like G. carolinianum. However, they have 5 purple anthers instead of the 10 yellow anthers of G. carolinianum.

The only Geranium I have found in the literature which has only 5 anthers is G. pusillum. However, other characteristics of this plant, such as the pubescense on the sepals and pedicels and also the petal shape is different from what is described for G. pusillum. In fact the pubescence on these plants is a much better match for G. texanum (minute appressed hairs abaxially on the sepal veins mostly with retrorse appressed hairs on the pedicels), which is what I thought these plants were until I noticed the 5 purple anthers.

As mentioned, I have seen them in various places around Williamson county from out near Camp Tejas in the western part to Brushy Creek and Berry Springs more centrally and also Granger Lake in the east. However, though they appear to be somewhat common in Wilco, I have not been able to find any other Geranium observations in Texas on iNat that seem to match these (though only a small percentage of observations have photos good enough to use). Anyway, I thought I'd tag some of the frequent observers of Wilco plants and the surrounding areas to keep their eye out for this one. If anyone happens to have any other clues what it might be, that would be great, but I'd also like to see if the range is any greater than what I have seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Several individuals are growing along the trail through the woods near JD Creek in moderately burned areas. Full shade, sandy soil. Associated plants: Tragia ramosa, Phytolacca americana, Smilax smallii, Pinus taeda.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rymcdaniel

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2018 03:52 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Williamson County, Brush Creek Trail
4/20/2018
Chamaesaracha edwardsiana

Occurring in patches and sporadically along this section of the trail. These fit the classic description of C. edwardsiana, including the pedicels having short mostly glandular hairs mixed with simple hairs, the stems being sparsely pubescent with branched hairs, and the leaves being mostly glabrous.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 09:52 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasmira

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Maybe?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicashine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 08:37 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwaithir

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 05:40 ΜΜ CDT

Τόπος

Denton, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 10:36 ΠΜ CDT

Περιγραφή

The bark is loose and hanging in long strips. 4th photo- with a close look, the little brown pimple-like glands can be seen on the scales near my little finger. 5th photo shows the glands with magnification.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2020 10:19 ΠΜ CST

Περιγραφή

@carolyn150 ,@williampines , @kesalp - This is a close up of the little glands that we were looking at with the loupes in the field yesterday. They are oval, lighter green than the rest of the scale and flat, not raised.
Ash juniper, more likely seen west of I-35, has glands that are round, raised like a pimple, and sometimes brown in color.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ava222

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 07:17 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottholt

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 07:27 ΠΜ CDT

Τόπος

Freer, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2014

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffmci9

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 02:05 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suz

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2016

Τόπος

Thora Hart Park (Google, OSM)

Περιγραφή

Source: http://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=ZAHI2.

Note: According to Flora of NC Texas, twigs and leaf rachises densely to sparsely spreading-pubescent (latter extreme is the common form in nc TX); leaflets with shallow, rounded teeth. When I zoom in on the closeup photo of the leaflets, those are the characteristics that I see.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dogwoman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2018 11:49 ΠΜ CST

Περιγραφή

Very soft leaf compared to an algarita, The second photograph showing the difference between the two species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2017 04:12 ΜΜ CDT

Περιγραφή

The native Texas Lantana is a common "understory" shrub in the thorn brush of this region. Blooming abundantly in late October and an important nectar plant for many butterflies.
UPDATE: Added a 4th image to show the spatulate bractlets under the flowers/fruits.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattgeo1990

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2018 04:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2013 11:48 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 01:23 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylercannon

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 09:32 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 04:49 ΜΜ CST

Περιγραφή

The beautyberries have died back quite a lot...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 04:23 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This one was fruiting... samara shown in photo #3. Leaves were well out of my reach.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 06:09 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Noting invasives down for later use.

Bad—no, very bad. This one mature enough to be fruiting... and all those fruits will cause a lot of trouble. In the case of an invasive removal project, this one is going out first.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rymcdaniel

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 06:37 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Williamson County, Texas; Granger Lake
6/29/2019
Centaurium tenuiflorum

Occasional patches on trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rymcdaniel

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 02:37 ΜΜ CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Travis county, Texas; Austin, Decker Tallgrass Prairie Bioblitz
5/21/2022
Zeltnera texensis

Common in some of the shorter grassy areas. This specimen was one of the taller ones I saw on the day, actually exhibiting a fair amount of unbranched stem basally, unlike many specimens of this species.

The technical way of differentiating Zeltneras from Centauriums is by the shape and amount of separation of the stigma lobes. These details are unfortunately difficult to photograph, especially on Zeltneras where they are typically smaller. These were taken with a 100mm macro at 1:1 and cropped 50%. I actually couldn't tell if they were in focus when taking the photographs. Many were not.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasmira

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Cedar Park, tx

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plateauville

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plateauville

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 10:47 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 12:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 12:47 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Dakota mock vervain (G. bipinnatifida) included in photos for comparison purposes only.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasmira

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 02:56 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Pore near the apex of the capsule, seeds ca. 0.5 mm, biconvex, smooth and polished. Most nodes include a cleistogamous flower. Final photo is a comparison of T. texana seeds on the left (small, dark, quadrangular, with reticulate, rough surface) and T. biflora seeds on the right.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rymcdaniel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2018 04:11 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Williamson County, Tx; Berry Springs Park
9/24/2018
Physalis cinerascens

Always difficult from the literature to really distinguish P. cinerascens from P. mollis, but on most of this plant (with the exception of the calyx) the hairs are not obscuring the surface, so going with P. cinerascens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 05:15 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Same population as this observation in January. I collected a few dried fruit capsules, might look at the seeds.

Pore at apex of the capsule.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plateauville

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 06:20 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Only about 5-6 species this could be based on location.

Diagnostic or useful features to ID as E. modestus include: scale-like phyllaries with many fine hairs that stick out; strigose stem that is reddish proximally; withered basal leaves during flowering; leaves gradually reduced distally, very strigose distally; lower leaves toothed near ends; ray and disc florets match description in literature re number and color; plant is growing next to rocky driveway (species likes gravelly sites).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 12:08 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintobeans

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 10:09 ΠΜ CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rymcdaniel

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 03:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Medina County, Texas; Hill Country State Natural area
7/18/2019
Zeltnera texensis

Localized mainly to the early rocky portions of the Medina loop, at least on this trail. This population just barely sneaks into the northern portion of Medina county. Petals typically 6-7x2mm. Corolla tube typically about 7mm with calyx just shorter around 6.5mm. Coiled anther sacs to abt 1mm. Plants typically 12-14cm tall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevengtx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2016 09:48 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mntrenta

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 10:56 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaclyn_nicole

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2017 05:04 ΜΜ CST

Περιγραφή

Long vine that holds tightly to other plants. Has small thorns spread out along the stem.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

italopithecus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2010

Τόπος

Toscana, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

italopithecus

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2019 12:47 ΜΜ CST

Περιγραφή

New location. Medlin Cemetery

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 09:33 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen5

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

leaves ascend part way up the stem, not all basal as in T. scaposa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbryant

Ημερομηνία

Μάιος 14, 1983

Περιγραφή

Image scanned from 35mm Ektachrome slide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

launi

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 11:57 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itmndeborah

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 11:24 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman2000

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2017 06:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattgeo1990

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 10:41 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 12:57 ΜΜ CST

Περιγραφή

Met fellow iNaturalist @ubowernat who led the NPSOT Winter Tree Walk on New Year's Day 2022.at Old Settler's Park. Great day for joining fellow naturalists outdoors and learning new things. 2nd photo shows Gary demonstrating to the group of NPSOT, TMN and iNaturalists how the limbs of a Southern Live Oak grow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 10:43 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 11:06 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:55 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This one was a lot neater and easier to take photos from than the first observation. Once again the flowers were all quite small enough for me to suspect this species, although I'm no expert on the morning glories.

Edit: Tracking nearby observations at Berry Springs Park and Preserve for similar plants/identifications.

https://www.inaturalist.org/observations/63238166 2020
https://www.inaturalist.org/observations/96151549 2021 - Second observation I made on same day.

Herbarium specimens of I. triloba at GBIF

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbecky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 07:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I think it's Z. drummondii because of the relatively short perianth tube, compared to our other local contender, Z. chlorosolen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenermind

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 12:00 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I would love help in IDing this red sage, which looks similar to cedar sage, but the leaves have a more papery texture, the plant grows 3-4 feet in height, and is a prolific bloomer and spreader. Its defining characteristic is that while gorgeous to look at, it smells like herbaceous cat urine when crushed, pulled, or cut. The smell is powerful, lingering on hands or clothes until they are washed. It is one of the first sages to emerge after the winter, and one of the last to die back as freezes set in. Once it comes up, it is constantly setting forth vivid red spikes of trumpet-shaped flowers.