Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

lydiandidonato2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 04:31 ΜΜ CST
Helianthus maximiliani - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smwhite
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Helianthus maximiliani, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

lydiandidonato2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 04:31 ΜΜ CST
Cephalanthus occidentalis - Photo (c) flwildbeauty, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by flwildbeauty
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Cephalanthus occidentalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydiandidonato2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 04:26 ΜΜ CST
Yucca rupicola - Photo (c) galen1845, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by galen1845
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Yucca rupicola, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

lydiandidonato2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 04:23 ΜΜ CST
Ligustrum quihoui - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Ligustrum quihoui, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydiandidonato2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 04:19 ΜΜ CST
Ptelea trifoliata - Photo (c) Ryan Mellgren, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Mellgren
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Ptelea trifoliata, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ltejeda2006

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 01:25 ΜΜ CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)
Ipomoea cordatotriloba - Photo (c) Kristin A. Bakkegard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristin A. Bakkegard
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Ipomoea cordatotriloba, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 02:39 ΜΜ CST
Rivina humilis - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Rivina humilis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 02:36 ΜΜ CST
Fleischmannia incarnata - Photo (c) Melissa McMasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Fleischmannia incarnata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 03:01 ΜΜ CST
Λάπαθο - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaetond8455

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 05:01 ΜΜ CST
Lamium amplexicaule - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Lamium amplexicaule, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaetond8455

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 05:14 ΜΜ CST
Parkinsonia aculeata - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Parkinsonia aculeata, Ένα μέλος του Παρκινσόνια (Γένος Parkinsonia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaetond8455

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 04:47 ΜΜ CST
Lobatae - Photo (c) Jim Dollar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Τμήμα Lobatae, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaetond8455

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 04:41 ΜΜ CST

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)
Ilex vomitoria - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Clark
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Ilex vomitoria, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaetond8455

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 03:46 ΜΜ CST
Symphyotrichum divaricatum - Photo (c) Eric Duran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Duran
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Symphyotrichum divaricatum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaetond8455

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 08:18 ΠΜ CST
Ratibida columnifera - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Ratibida columnifera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexiscarra05

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 06:10 ΜΜ CDT
Gaillardia pulchella - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Gaillardia pulchella, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexiscarra05

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 06:11 ΜΜ CDT
Monarda citriodora - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Monarda citriodora, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexiscarra05

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 06:11 ΜΜ CDT
Thelesperma filifolium - Photo (c) Philip Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Woods
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Thelesperma filifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

allifaith6

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:18 ΜΜ CST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

candicelenney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 09:27 ΠΜ CST
Salvia madrensis - Photo (c) J. Fernando Pío León, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Fernando Pío León
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Salvia madrensis, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeafghan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 08:44 ΠΜ CST
Calyptocarpus vialis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Calyptocarpus vialis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeafghan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 08:46 ΠΜ CST
Cissus trifoliata - Photo (c) Jason Naivar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Naivar
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Cissus trifoliata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeafghan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 08:47 ΠΜ CST
Verbesina virginica - Photo (c) Mark Fishbein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Fishbein
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Verbesina virginica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeafghan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 08:50 ΠΜ CST
Berberis trifoliolata - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Berberis trifoliolata, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjabreu427

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 09:58 ΠΜ CST

Τόπος

Marble Falls (Google, OSM)
Wedelia hispida - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Wedelia hispida, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monica_delarosa

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found this while one another walk just right off the trail

Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monica_delarosa

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

There was an entire area of these scattered by a path

Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monica_delarosa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I just thought that these were an interesting shape

Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

monica_delarosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I was biking and I came across this later in the day

Ηλίανθος - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

monica_delarosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I came across these while biking I saw some similar flowers along the trail and took photos of those too

Ηλίανθος - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 10855