Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eelenaadams

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 07:54 ΜΜ CDT
Matelea reticulata - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Matelea reticulata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eelenaadams

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 07:51 ΜΜ CDT
Lindheimera texana - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Lindheimera texana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plateauville

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 06:51 ΜΜ CDT
Phyllanthus polygonoides - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sam Kieschnick
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Phyllanthus polygonoides, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plateauville

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 07:13 ΜΜ CDT
Ibervillea lindheimeri - Photo (c) finneganswaif, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by finneganswaif
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Ibervillea lindheimeri, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasmira

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Aristolochia serpentaria - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Aristolochia serpentaria, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 10:59 ΠΜ JST
Oxalis debilis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Oxalis debilis, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 11:02 ΠΜ JST
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 10:14 ΠΜ JST
Oenothera rosea - Photo (c) M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by M
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Oenothera rosea, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruminatus

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 09:12 ΠΜ CDT
Sapindus drummondii - Photo (c) Lisa Travis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lisa Travis
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Sapindus drummondii, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruminatus

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 08:05 ΠΜ CDT
Sideroxylon lanuginosum - Photo (c) Ron Stephens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Stephens
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Sideroxylon lanuginosum, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plateauville

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 04:13 ΜΜ CDT
Rivina humilis - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Rivina humilis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruminatus

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 06:41 ΜΜ CDT
Fraxinus pennsylvanica - Photo (c) Keith Kanoti, Maine Forest Service, USA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Fraxinus pennsylvanica, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruminatus

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 06:23 ΜΜ CDT
Ptelea trifoliata - Photo (c) Ryan Mellgren, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Mellgren
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Ptelea trifoliata, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasmira

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Pombalia verticillata - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sam Kieschnick
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Pombalia verticillata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasmira

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Clematis texensis - Photo (c) Benjamin Durrington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Benjamin Durrington
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Clematis texensis, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 10:10 ΠΜ CDT
Sherardia arvensis - Photo (c) rudyclaeys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Sherardia arvensis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindychrisler

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 10:25 ΠΜ CDT
Sapindus drummondii - Photo (c) Lisa Travis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lisa Travis
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Sapindus drummondii, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanechaffin

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 10:58 ΠΜ CDT
Lygodesmia texana - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Lygodesmia texana, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanechaffin

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 10:44 ΠΜ CDT
Quercus stellata - Photo (c) Cosmic Cat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Quercus stellata, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Μουριά (Morus rubra)

Παρατηρητής

lanechaffin

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 10:43 ΠΜ CDT
Κόκκινη Μουριά - Photo (c) kwillard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kwillard
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Κόκκινη Μουριά (Morus rubra)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanechaffin

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 10:42 ΠΜ CDT
Quercus marilandica - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Quercus marilandica, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanechaffin

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 11:04 ΠΜ CDT
Coreopsis basalis - Photo (c) Ryan McDaniel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan McDaniel
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Coreopsis basalis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 08:52 ΜΜ CST
Miconia neoepiphyitca - Photo (c) Eduardo Chacón-Madrigal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eduardo Chacón-Madrigal
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Miconia neoepiphytica, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 08:52 ΜΜ CST
Miconia - Photo (c) John, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Γένος Miconia, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 04:43 ΜΜ CST
Hyperbaena - Photo (c) Alfredo Dorantes Euan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alfredo Dorantes Euan
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Γένος Hyperbaena, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 03:56 ΜΜ CST

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)
Chrysochlamys - Photo (c) Reinaldo Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Γένος Chrysochlamys, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 03:59 ΜΜ CST

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)
Columnea - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Γένος Columnea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 11:02 ΠΜ CST
Smilax - Photo (c) Vladimir Tkalčić, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Tkalčić
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Γένος Smilax, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasmira

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Fruits tapering abruptly to the flattened base?

Linum berlandieri - Photo (c) John Davis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Davis
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Linum berlandieri, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hagenm98

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 01:05 ΜΜ CDT
Rudbeckia amplexicaulis - Photo (c) Cassi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cassi
Η ταυτότητα του χρήστη arnanthescout: Rudbeckia amplexicaulis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10242