Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ovis dalli

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 11:32 ΠΜ AKST

Περιγραφή

Sheep or goat?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 11:56 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sehnature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 10:23 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 03:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frwildflowers

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 09:17 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 05:06 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

lynnjhealy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

kathrynwells333

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 05:36 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Fall Socially Distanced BioBlitz 2022 (TMN-EFC)

Cross Timbers Trail Head

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 11:48 ΠΜ CDT

Περιγραφή

A few critters at the parents' place today! :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

jaytee60

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 08:54 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 03:30 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 03:22 ΜΜ CDT

Περιγραφή

No idea.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordandcochran

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 12:45 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Alaska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfabian

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:06 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 03:16 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 04:25 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2017 11:49 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeecorboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 04:10 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob777

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 02:09 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

postoak

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob777

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 03:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 04:26 ΜΜ CDT

Περιγραφή

No idea how to tell the difference between Hercules Club (Zanthoxylum clava-herculis) and Prickly Ash (Zanthoxylum hirsutum) - I found this in KEW Science - Plants of the World Online - "Zanthoxylum hirsutum Buckley
This is a synonym of Zanthoxylum clava-herculis subsp. fruticosum (A.Gray) Reynel"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 03:33 ΜΜ CDT

Τόπος

Fort Worth (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2018 01:15 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadim66

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 01:45 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 10:27 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 01:20 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 01:19 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 02:00 ΜΜ CST

Περιγραφή

A bit drizzly outside today, so I stopped by River Legacy for a quick walk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 06:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 04:22 ΜΜ CST

Περιγραφή

Day # 4 - ECRTMN Weekly "Let's Get Outside!" activity suggestion: Make at least one iNat observation every day.
Good or bad, this grass population is increasing in the open area between the yard fence and the stock tank.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

janeecorboy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 03:01 ΜΜ UTC

Περιγραφή

No idea what this is.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydneydragon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 11:57 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:06 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 02:41 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmo991

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 08:20 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 11:40 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taogirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:27 ΜΜ MDT

Περιγραφή

These observations were all seen within the first mile of Lake of the Woods Trail on Grand Mesa starting at the trailhead 506 on FSR250

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 10:46 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 02:45 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 05:14 ΜΜ AKDT

Τόπος

Seward, AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

richardlb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 08:09 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 07:33 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 11:25 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 06:25 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 08:32 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracedarling

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 08:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizrose

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeecorboy

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 12:55 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2018 11:37 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορχέλα (Γένος Morchella)

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορχέλα (Γένος Morchella)

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydneydragon

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 10:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 10:26 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outdoorcrazy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 03:29 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

postoak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 03:38 ΜΜ CST

Περιγραφή

Fungal growth on oak tree, possibly struck &killed by lightning.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποδουρομόρφα (Τάξη Poduromorpha)

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2018 10:38 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Some kind floating larvae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 04:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 09:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taogirl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020

Τόπος

G RD Delta, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

the number are increasing daily

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

lynnjhealy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 07:23 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 05:23 ΜΜ CDT

Περιγραφή

These 3 spiders came out of a Blue Dirt Dauber's mud nest. I had read that these daubers put BW spiders in their nests to feed tbe larva.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019 12:55 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drawntoscales

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 08:20 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshmols

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 12:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob777

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 03:23 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 12:10 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Feeding on the buds of a blue curl plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 09:41 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Growing under a small juniper tree ar the edge of the asphalt. I knew the plant from a field guide, but rarely see it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2010 09:21 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Western Screech-Owl
Otus kennicottii
with centipede prey item
Rio Grande Village,
Big Bend National Park,
Brewster Co., Texas
5 May 2010

owl is posted separately

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwd912nb

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 11:15 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeecorboy

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 05:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandseeker

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 01:02 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 11:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 04:18 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 01:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 02:19 ΜΜ CDT

Περιγραφή

My wife, Cheryl, was working out in our yard and found this caterpillar in the leaf litter under a Redbud tree. Inat ID algorithm suggests Henry's Elfin. I know that one of the host plants of that species is Redbud and in past years I have found adults in that same tree. I'll go with that ID unbless/until someone says different. Thanks. Images show the caterpillar on the end of the finger of a leather glove

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeecorboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 05:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2017 08:59 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρύσωπας (Γένος Chrysoperla)

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 06:24 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 01:23 ΜΜ CDT

Περιγραφή

One of my favorite places to social distance: Southwest Nature Preserve! Not many people at the park today either.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 03:47 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charley

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 01:28 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 11:40 ΠΜ CST

Περιγραφή

iNat says Hairy, but I'm not sure.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2016 04:37 ΜΜ CDT

Περιγραφή

still laying eggs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

postoak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 11:08 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 10:43 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob777

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 11:44 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2019 02:10 ΜΜ CST

Περιγραφή

Growing in the gravel bar of a creek. There was a small colony of these.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2019 02:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2019 11:15 ΠΜ CST

Περιγραφή

On January 1st Cheryl and I attended a judicial function in Houston that she had been invited to. I figured that if we were going all the way to Houston, might as well spend a day along the upper Texas coast on January 2nd, so we did that. The weather was not the best (understatement!) with precipitation almost all day ranging from light drizzle at times to moderate steady rain at times. It was also quite dark and windy most of the time, so photography was not the best. Still managed to take some shots though some (many) of them are of poor quality due to the weather conditions. Still, a day afield in Texas is always a joy!

female Common Yellowthroat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcorboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 11:25 ΠΜ -05