Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeecorboy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 09:18 AM UTC
Δυτικός Γκρίζος Σκίουρος - Photo (c) Larry McCombs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Δυτικός Γκρίζος Σκίουρος (Sciurus griseus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeecorboy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 03:43 PM UTC
Δυτικός Γκρίζος Σκίουρος - Photo (c) Larry McCombs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Δυτικός Γκρίζος Σκίουρος (Sciurus griseus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmo991

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Ετικέτες

Polygonia gracilis - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Polygonia gracilis, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judy1234

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:39 PM UTC
Ilex vomitoria - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Ilex vomitoria, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judy1234

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 04:20 PM CDT
Βελανιδιά - Photo (c) Sherpas 428, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:44 PM UTC
Iris × germanica - Photo (c) Bob Gutowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Iris × germanica, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

eleet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:46 PM UTC
Λαντάνα - Photo (c) Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 09:40 AM UTC
Alternanthera caracasana - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Alternanthera caracasana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taogirl

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020
Νοτιοδυτικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo 
Dewhurst Donna, U.S. Fish and Wildlife Service, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Νοτιοδυτικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus fremonti)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 08:08 PM CDT
Echinochloa crus-galli - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Echinochloa crus-galli, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilyhayez

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 04:41 PM UTC
Solanum elaeagnifolium - Photo (c) Bill Dodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Solanum elaeagnifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

beau_rapier

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 10:57 AM MDT

Τόπος

Boone, CO, US (Google, OSM)
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) David Foster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοριλίδα Η Αρουραία (Torilis arvensis)

Παρατηρητής

cloverfinder3

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 01:37 PM CDT
Τοριλίδα Η Αρουραία - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Τοριλίδα Η Αρουραία (Torilis arvensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cloverfinder3

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 01:16 PM CDT
Tripsacum dactyloides - Photo (c) samlutfy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Tripsacum dactyloides, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bendire44john

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 08:04 PM CDT
Yucca necopina - Photo (c) brentano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brent Franklin
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Yucca necopina, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob777

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 12:56 PM CDT
Polypremum procumbens - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Polypremum procumbens, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob777

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 12:58 PM CDT
Euphorbia dentata - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Euphorbia dentata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cloverfinder3

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 01:58 PM CDT
Dalea purpurea - Photo (c) Paul Tavares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Dalea purpurea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoletemplin

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 07:17 PM CDT
Ambrosia psilostachya - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Ambrosia psilostachya, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol308

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:20 AM CDT
Cercis canadensis - Photo (c) dbarronoss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Cercis canadensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lori141

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:51 AM CDT
Dichanthelium oligosanthes - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Dichanthelium oligosanthes, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild4nature

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:17 AM UTC
Pyrrhopappus pauciflorus - Photo (c) mayfly1963, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mayfly1963
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Pyrrhopappus pauciflorus, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob777

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:21 AM CDT
Dichanthelium oligosanthes - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Dichanthelium oligosanthes, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chuckwilliamson

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:19 PM CDT
Carya illinoinensis - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Carya illinoinensis, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob777

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:49 AM CDT
Oxalis dillenii - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Oxalis dillenii, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrynwells333

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:32 AM CDT

Περιγραφή

2021 City Nature Challenge: DFW

Dichanthelium oligosanthes - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Dichanthelium oligosanthes, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrynwells333

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:30 AM CDT

Περιγραφή

2021 City Nature Challenge: DFW

Oxalis dillenii - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Oxalis dillenii, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Smilax bona-nox - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Smilax bona-nox, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenut

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021

Τόπος

Arcadia Trail Park (Google, OSM)
Rumex crispus - Photo (c) Nikolay Panasenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Rumex crispus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Dichanthelium oligosanthes - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη apcorboy: Dichanthelium oligosanthes, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 760