Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 10:00 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 08:45 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:06 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Seems to be parasitic, dried fruit capsules can be seen on the lower left-hand side of the plant, as well as some strings that look like dresses.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 12:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περδικάκι (Parietaria judaica)

Παρατηρητής

brothernorbert

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 08:58 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Am Fuß der Hausmauer bzw. am Regenrinnenauslauf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 12:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοντρό Μπούζι (Carpobrotus acinaciformis)

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 12:56 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:13 ΠΜ SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brothernorbert

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 05:27 ΜΜ CEST

Περιγραφή

feral / verwildert; = Gazania x hybrida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2015

Περιγραφή

Euryops muirii


dense small shrub about 600 mm, green oval ericoid leaves, shiny green, ray florets presumably yellow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shobie

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 04:06 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 12:22 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2014

Περιγραφή

small succulent


very small succulent, a tendency to form mats

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaheymans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 05:42 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Maybe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendywiles

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2015

Περιγραφή

Teeny, weeny Hermania


The plant is low growing, approximately 20 cm tall, and spreads over a 50cm radius. The flowers all hang down, and the leaves are green above, and grey below as can be seen in the photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 02:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 08:54 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Came to the light in the house.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 08:52 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Came to the light in the house.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 07:15 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Came to the light in the house.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 07:11 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Came to the porch light.
Might be the same as https://www.inaturalist.org/observations/11242153

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 07:13 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Came to the porch light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 07:05 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Came to the tree near the garden light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018 10:31 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Anomis sabulifera?
Came to the light in the house.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 03:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 03:21 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Nothing 'Drab' about me

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 12:30 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 12:17 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 12:11 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qgrobler

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2018 04:11 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriaan_grobler

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2018 09:02 ΠΜ SAST

Τόπος

Vleesbaai (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriaan_grobler

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 12:30 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2017 09:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018 10:38 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Came to the light in the house

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2018 09:42 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Came to the light in the house

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2018 10:08 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2017 09:40 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Came to the light in the house

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2017

Περιγραφή

brown moth


+- 2,5 cm wingspan

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2018 07:56 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjpretor

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 04:31 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerhardmalan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2017 11:12 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 11:49 ΜΜ HKT

Περιγραφή

欖綠歧角螟 Endotricha olivacealis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 06:24 ΜΜ HST

Περιγραφή

Photos by Hanna Roland; 2nd photo after release into the garden: the Sphinx rested on a tree trunk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2017 07:10 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Came to the light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2017 06:41 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Came to the light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2018 11:38 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 07:18 ΠΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 02:28 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Deep throat

Nasty tendency to shoot out the frame ...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaheymans

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 05:15 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 06:42 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2018 08:11 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Gate sitter

Spent all day on the gate post under the light. Not happy to be caught as evening fell and briefly detained for frustrating photo-op. Took disgusted refuge deep inside Dune Soapberry tree on re-release.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2018 06:03 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Cold House Geckos = more moths

About 30mm wingspan

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qgrobler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2015 07:34 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qgrobler

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2018 03:03 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2018 07:58 ΜΜ HST

Περιγραφή

ID suggested by H. Roland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2013

Περιγραφή

Land crab


This crab is about palm sized and pinkisch-brown. It is very common in Stillbay. I found it wandering around on New Year^s Eve around mid night

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2013

Περιγραφή

fuzzy moth


small moth, about 3 cm across, night swarmer

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2014

Περιγραφή

Stoebe or Disparago?


flower heads in rthe pichture differ from Disparago that grows in the same area, by its long cyindrical shape.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qgrobler

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 09:48 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qgrobler

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 07:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2018 07:59 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2018 08:00 ΜΜ HST

Περιγραφή

ID suggested by Hanna Roland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 11:57 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2016

Περιγραφή

drab coloured triangular moth


small triangular moth, about 2 cm wing span, observed on street-light lit wall at 9 pm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 07:45 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2018 08:45 ΜΜ HST

Περιγραφή

Kololo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2018 07:47 ΠΜ HST

Περιγραφή

Kololo; ID suggested by Hanna Roland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2018 07:56 ΠΜ HST

Περιγραφή

Kololo; ID suggested by Hanna Roland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2018 08:32 ΜΜ HST

Περιγραφή

Kololo; ID suggested by Hanna Roland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2018 08:38 ΜΜ HST

Περιγραφή

Kololo; ID suggested by Hanna Roland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2018 07:52 ΠΜ HST

Περιγραφή

Kololo;

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2018 08:09 ΜΜ HST

Περιγραφή

Kololo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2018 08:10 ΜΜ HST

Περιγραφή

Tomjachu Bush Retreat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2018 05:01 ΜΜ HKT

Περιγραφή

連珠尾尺蛾 (刺尾尺蛾)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 11:56 ΜΜ HKT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2018 11:04 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaheymans

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2018 10:24 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2018 01:48 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2018 06:58 ΠΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2018 10:53 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2018 10:14 ΠΜ SAST

Τόπος

Umdoni Forest (Google, OSM)

Περιγραφή

Jeez! Open them wings already!

Mud plugger. Went to extreme lengths (last pic) to try to get the uppers - no cigar.
Why they're called "Green" banded I'll never understand - electric blue and black.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2018 06:08 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2018 07:32 ΜΜ HST

Τόπος

Mopani, Südafrika (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2018 07:58 ΜΜ HST

Τόπος

Mopani, Südafrika (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_walton

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2018 03:51 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2018 05:07 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2018 11:56 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qgrobler

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2018 08:20 ΠΜ SAST