Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:31 ΜΜ SAST
Helichrysum teretifolium - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Helichrysum teretifolium, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:32 ΜΜ SAST
Protea obtusifolia - Photo (c) suewhitelaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Protea obtusifolia, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:32 ΜΜ SAST
Searsia glauca - Photo (c) Matthew Fainman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matthew Fainman
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Searsia glauca, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:52 ΜΜ SAST
Dianthus albens - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Dianthus albens, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:53 ΜΜ SAST
Searsia laevigata - Photo (c) Marian Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marian Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Searsia laevigata, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:59 ΜΜ SAST
Carissa bispinosa - Photo (c) fayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fayne
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Carissa bispinosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:01 ΜΜ SAST
Sideroxylon inerme - Photo (c) prix_burgoyne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by prix_burgoyne
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Sideroxylon inerme, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:02 ΜΜ SAST
Gymnosporia buxifolia - Photo (c) teyounce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by teyounce
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Gymnosporia buxifolia, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:15 ΜΜ SAST
Polygala peduncularis - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan-Hendrik Keet
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Polygala peduncularis, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:23 ΜΜ SAST
Cyanella hyacinthoides - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Cyanella hyacinthoides, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:36 ΜΜ SAST
Chironia tetragona - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Chironia tetragona, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:43 ΜΜ SAST
Selago aspera - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Selago aspera, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:07 ΜΜ SAST
Muraltia satureioides - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Muraltia satureioides, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:48 ΜΜ SAST
Elegia microcarpa - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Elegia microcarpa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:54 ΜΜ SAST
Ornithogalum dubium - Photo (c) Vince Scheidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vince Scheidt
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Ornithogalum dubium, Ένα μέλος του Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:16 ΜΜ SAST
Chironia baccifera - Photo (c) Peter Slingsby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Slingsby
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Chironia baccifera, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:18 ΜΜ SAST
Colpoon compressum - Photo (c) jems, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jems
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Colpoon compressum, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:20 ΜΜ SAST
Cassine peragua - Photo (c) Martjie Fia Fourie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martjie Fia Fourie
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Cassine peragua, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:39 ΜΜ SAST
Metalasia muricata - Photo (c) garyk22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Metalasia muricata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:42 ΜΜ SAST
Berkheya coriacea - Photo (c) Christina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christina
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Berkheya coriacea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:53 ΜΜ SAST
Roepera morgsana - Photo (c) Shaun Swanepoel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Shaun Swanepoel
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Roepera morgsana, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:43 ΜΜ SAST
Chrysocoma coma-aurea - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Chrysocoma coma-aurea, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 04:01 ΜΜ SAST
Lampranthus fergusoniae - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Lampranthus fergusoniae, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:52 ΜΜ SAST
Mesembryanthemum aitonis - Photo (c) Christina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christina
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Mesembryanthemum aitonis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:31 ΠΜ SAST
Erica sessiliflora - Photo (c) Marian Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marian Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Erica sessiliflora, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:45 ΠΜ SAST
Erica densifolia - Photo (c) Charles Stirton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Charles Stirton
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Erica densifolia, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:42 ΠΜ SAST
Eulophia speciosa - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Eulophia speciosa, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:51 ΠΜ SAST
Bonatea speciosa - Photo (c) Gabi Miebach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gabi Miebach
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Bonatea speciosa, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:36 ΠΜ SAST
Hopliini - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne SORBES
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Φυλή Hopliini, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:40 ΠΜ SAST
Crassula subulata - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Crassula subulata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 19213