Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:16 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Actually a wee bit of white visible from broken leaf, stem bottom woody. Could it be Centella virgata?

Asclepiadoideae - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Υποοικογένεια Asclepiadoideae, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:06 ΜΜ SAST
Wahlenbergia calcarea - Photo (c) suewhitelaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Wahlenbergia calcarea, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:08 ΜΜ SAST
Phylica - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Γένος Phylica, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:11 ΜΜ SAST
Pentzia trifida - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan-Hendrik Keet
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Pentzia trifida, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:13 ΜΜ SAST
Tephrosia capensis - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Tephrosia capensis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:16 ΜΜ SAST
Strumaria gemmata - Photo (c) wonderwalker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wonderwalker
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Strumaria gemmata, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:24 ΜΜ SAST
Phylica - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Γένος Phylica, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:24 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Ca. 20cm tall, blooms much higher than leaves, leaves in umbel

Oxalis stellata - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Oxalis stellata, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:27 ΜΜ SAST
Pelargonium caucalifolium convolvulifolium - Photo (c) Ndumiso Mphakathi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ndumiso Mphakathi
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Pelargonium caucalifolium ssp. convolvulifolium, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 02:50 ΜΜ SAST
Pelargonium caucalifolium convolvulifolium - Photo (c) Ndumiso Mphakathi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ndumiso Mphakathi
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Pelargonium caucalifolium ssp. convolvulifolium, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 10:56 ΠΜ SAST
Aspalathus zeyheri - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Aspalathus zeyheri, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 12:49 ΜΜ SAST
Ledebouria ensifolia - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Ledebouria ensifolia, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:22 ΠΜ SAST
Montinia caryophyllacea - Photo (c) Klaus Wehrlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Wehrlin
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Montinia caryophyllacea, Ένα μέλος του Στρυχνώδη (Τάξη Solanales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:55 ΠΜ SAST
Bobartia aphylla - Photo (c) Evie Bowen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Evie Bowen
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Bobartia aphylla, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:09 ΠΜ SAST
Chironia tetragona - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Chironia tetragona, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:08 ΠΜ SAST
Metalasia pungens - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Metalasia pungens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 09:52 ΠΜ SAST
Lauridia tetragona - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Lauridia tetragona, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 09:09 ΠΜ SAST
Euryops virgineus - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Euryops virgineus, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 09:34 ΠΜ SAST
Cliffortia reniformis - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Cliffortia reniformis, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 02:05 ΜΜ SAST

Τόπος

Quaggasberg (Google, OSM)
Agathosma capensis - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Agathosma capensis, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 06:44 ΠΜ SAST
Erica discolor - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Erica discolor, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 06:25 ΠΜ SAST
Metarungia longistrobus - Photo (c) M Kriek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by M Kriek
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Metarungia longistrobus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2020 12:51 ΜΜ SAST
Lotononis glabra - Photo (c) Gerhard Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gerhard Malan
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Lotononis glabra, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2016

Περιγραφή

Frog morph eaten by Kingfisher


Xenopus laevis - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Xenopus laevis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shobie

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:36 ΜΜ SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)
Dalbergia melanoxylon - Photo (c) Duncan McKenzie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Duncan McKenzie
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Dalbergia melanoxylon, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shobie

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 11:14 ΠΜ SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)
Sclerocarya birrea - Photo (c) Duncan McKenzie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Duncan McKenzie
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Sclerocarya birrea, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Οικογένεια Anacardiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:55 ΜΜ SAST
Grewia occidentalis - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106611639464075912591
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Grewia occidentalis, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:48 ΜΜ SAST
Otholobium - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Υπογένος Otholobium, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:44 ΜΜ SAST
Indigofera sp12 - Photo (c) roy_marlow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roy_marlow
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Indigofera sp12, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Aloe ferox

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:39 ΜΜ SAST
Aloe ferox - Photo (c) Craig Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Peter
Η ταυτότητα του χρήστη angelanoske: Aloe ferox, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16319