Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dugald_wilson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 11:39 AM NZDT

Τόπος

Purau, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shonazvezda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 10:27 AM NZDT

Περιγραφή

The most stunning (native) moth I have seen - the photos don't do it justice. The forewings were a bright blue colour and when it took off it revealed the most brilliant orange hindwings with black stripes (just visible in the second photo).

Truly amazing. I cannot stop thinking about it and wonder if anyone knows what it is... I thought perhaps Paranotoreas?

It flitted off before I could get better photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018 04:11 PM NZST