Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

callummccombs

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:43 ΜΜ NZST
Kunzea robusta - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Kunzea robusta, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:25 ΜΜ NZST
Kunzea robusta - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Kunzea robusta, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:25 ΜΜ NZST
Kunzea robusta - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Kunzea robusta, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:25 ΜΜ NZST
Polystichum oculatum - Photo (c) Colin Meurk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Colin Meurk
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Polystichum oculatum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:33 ΜΜ NZST
Kunzea robusta - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Kunzea robusta, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:36 ΜΜ NZST
Asplenium appendiculatum - Photo (c) Tony Wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Wills
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Asplenium appendiculatum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:41 ΜΜ NZST
Dracophyllum acerosum - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Dracophyllum acerosum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)
Veronica strictissima - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Veronica strictissima, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:48 ΜΜ NZST
Kunzea robusta - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Kunzea robusta, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:49 ΜΜ NZST
Anisotome aromatica - Photo (c) Nuytsia@Tas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Anisotome aromatica, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 02:03 ΜΜ NZDT

Τόπος

7073, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Abundant, in lowland beech forest

Hymenophyllum frankliniae - Photo (c) Jane Gosden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jane Gosden
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Hymenophyllum frankliniae, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 02:06 ΜΜ NZDT

Τόπος

7073, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Common, under lowland beech forest

Pakau pennigera - Photo (c) Dan and Sharon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Dan and Sharon
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Pakau pennigera, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_allen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 11:40 ΠΜ +13

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)
Claytonia sibirica - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Claytonia sibirica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 05:21 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Locally common, under beech forest

Ranunculus repens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Ranunculus repens, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

webb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 02:15 ΜΜ NZDT
Passiflora pinnatistipula - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray NZ
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Passiflora pinnatistipula, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 05:51 ΜΜ +13
Rubigineae - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Υποτμήμα Rubigineae, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 05:49 ΜΜ +13
Rubigineae - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Υποτμήμα Rubigineae, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 08:05 ΜΜ +13
Veronica subalpina - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Veronica subalpina, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 08:06 ΜΜ +13

Τόπος

Hurunui, NZ-CA, NZ (Google, OSM)
Gaultheria depressa novae-zealandiae - Photo (c) Melissa Hutchison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Gaultheria depressa var. novae-zealandiae, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 08:07 ΜΜ +13
Veronica decora - Photo (c) Shirley Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shirley Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Veronica decora, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 08:19 ΜΜ +13

Τόπος

Hurunui, NZ-CA, NZ (Google, OSM)
Geranium sessiliflorum - Photo (c) Mario Alex Alegría Cea, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mario Alex Alegría Cea
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Geranium sessiliflorum, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 08:19 ΜΜ +13
Rumex flexuosus - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Rumex flexuosus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_sweetapple

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 10:54 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Extensive patches on peaty ground.

Empodisma minus - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Empodisma minus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulmaurice

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 09:51 ΠΜ NZDT
Carex coriacea - Photo (c) greenschist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by greenschist
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Carex coriacea, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily3309

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 07:31 ΜΜ NZDT
Alstroemeria - Photo (c) Rodolph Delfino Sartin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rodolph Delfino Sartin
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Γένος Alstroemeria, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lobotaniser

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 02:26 ΜΜ NZST
Calamagrostis arenaria - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Calamagrostis arenaria, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justpete

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 11:26 ΠΜ NZDT
Veronica pulvinaris - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Veronica pulvinaris, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justpete

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:43 ΜΜ NZDT
Anisotome aromatica - Photo (c) Nuytsia@Tas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Anisotome aromatica, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_ferguson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 10:58 ΠΜ NZDT
Celmisia laricifolia - Photo (c) David Lyttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Lyttle
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Celmisia laricifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_ferguson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 09:52 ΠΜ NZDT
Ranunculus gracilipes - Photo (c) David Lyttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Lyttle
Η ταυτότητα του χρήστη alice_shanks: Ranunculus gracilipes, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1838