Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaret_eaglecap

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 10:33 AM MDT

Περιγραφή

Completely spurless form of what otherwise appears to be Platanthera aquilonis*. We have 120+ locations mapped in the BC Peace River region. The project to map the range of these spurless plants is ongoing as well as collection of whole plants, flowers in spirit and silica.

This old cutline location is the mother lode! There were so many Platanthera orchids along here that we gave up on looking at them all, but many of them are spurless like these.

*there are other differences (like the abruptly-widened lip petal base) but the lack of a spur is the easiest to see for field ID purposes!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josemadrid13

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Honduras (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_miller

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 05:27 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_miller

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 05:45 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_gardiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2009

Περιγραφή

Two leftmost slippers are pale yellow (recently opened judging by the position of the synsepals). The two buds in the process of opening also have pale yellow slippers. I believe the slippers of this hybrid frequently start off as some shade of yellow, before fading to a lighter shade of yellow or near-white.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:29 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddnorris

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 01:35 PM EDT

Τόπος

Verona, ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

About 1 foot tall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seabrookeleckie

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 05:30 PM EDT

Περιγραφή

First of this year’s orchids!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtimmons

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 02:54 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

The famous "Timmins Orchid". Occasional in roadside ditches with Scirpus spp. and Beckmannia syzigachne.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pickleenah

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjkennedy

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:08 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenio_padilla

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_key_lake_kid

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

This river goddess is hard to find. She's very localized to the few places I found her blooming. Seen about a hundred blooms this spring.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shane116

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 04:43 PM PDT

Περιγραφή

Peloric form

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelkendall

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 02:39 PM ADT

Περιγραφή

Two white

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjkennedy

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 09:00 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioblitz

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 12:19 PM MDT

Περιγραφή

Ink Pots

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 01:09 PM EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjkennedy

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 10:54 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 01:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderdiane12

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 11:26 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larryhalverson

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

4 plants of the Alba form growing amongst the the regular Eastern Fairy-Slipper.

Lewis Clark in his book  Wild Flowers of the Pacific Northwest says "When shape and proportion, colour and perfume are all considered, this must rank as one of the most enchantingly lovely of all our native plants." 

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkristensen

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 02:02 PM EDT

Περιγραφή

Small slipper - 3/4"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acorn13

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neoarctia

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 12:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stacey_huculiak

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 01:50 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenngelok

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 10:53 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulgelok

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 10:54 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygraves

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

11 plants. 2 in bloom.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flamingo52

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 03:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbpayne

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 01:49 PM EDT

Περιγραφή

Part of a small group of Lady's Slippers near a roadside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceripley

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2015 12:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blancherp

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 11:51 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgatten

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 06:39 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 03:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 03:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acpto

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 12:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyansrussell

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Located within Veteran's park, not the preserve. Assuming it's yadonii due to location. Exact location obscured.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 05:48 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachisnively

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 05:08 PM PDT

Τόπος

Queens Bay, BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregroberts3

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 12:12 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachisnively

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 04:55 PM PDT

Τόπος

Queens Bay, BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachisnively

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 03:43 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachisnively

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 03:42 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2016 05:58 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskamstra

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2015 11:02 AM EDT

Περιγραφή

in semi shaded rock barren along shore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 10:18 AM EDT

Περιγραφή

Found by Pat Deacon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockymountainbecky

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 01:51 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mclay1234

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2017 10:42 AM MDT

Περιγραφή

Seems to be var. occidentalis, or a hybrid of occidentalis with americana?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbulman

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2017 09:28 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskamstra

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2016 11:59 AM EDT

Περιγραφή

meadow marsh near pond and disturbed area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebarbour1

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2012 10:03 AM EDT

Περιγραφή

First location for the City of Kawartha Lakes. Only one plant found by Jim and Pat Woodford who called me and offered to show me for the CKL Flora Project. Accompanied by Dr. Donald A. Smith and Jim Saigeon. Don, Jim and Pat were old friends.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathy-115

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2016 11:39 AM PDT

Περιγραφή

White, rather than the usual pink ones.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fallriver22

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveansell

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 08:28 AM PDT

Περιγραφή

Huge patch, including several pale-form stems

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamarasatterwhite

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2017 04:11 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birch

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 11:02 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd_boland

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2014 11:27 AM NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddnorris

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 08:11 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkristensen

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 07:36 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigmuddy

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 12:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigmuddy

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 12:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_lyseng

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricarda_paetsch

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 06:46 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveblight

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwenlh

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2017 01:32 AM PDT

Τόπος

Ray Peters trail (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kens18

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 01:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bevramey

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 11:16 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bevramey

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 11:15 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsteger

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ottawa, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

The number of plants at this site increased from a single specimen in 2015 to five in 2020. The plants are in a relict prairie almost in full sun which may be the cause of the very pale yellow colour of the flowers. The plants are floriferous with a crowded inflorescence. There is a second site in a relict prairie in almost full sun about 1 mile to the east which I have monitored since 2006. Here the plants were the same - pale yellow colour with a crowded inflorescence. I have not initiated an observation for this latter site since the colony appears to be in rapid decline and no plants were observed in 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygraves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Durham, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

~30 stems growing under predominantly Aspen. We found them at the edge of a very high traffic trail; it is a miracle that they have not been trampled.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygraves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found growing in mixed forest of White Pine/Maple/Oak/Birch/Aspen. We counted 46 plants in 150' of trail. There may be more but that is all we could see from the trail. Appears to be var. odontorhiza.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygraves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found growing in mixed forest of White Pine/Maple/Oak/Birch. We counted 18 plants in 150' of trail. There may be more but that is all we could see from the trail. Appears to be var. odontorhiza.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsferguson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Simcoe, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Revisit to a population we found in 2018. Around 35 stems counted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygraves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

5 stems growing in mixed forest. Likely var. pringlei.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lysandra

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_j_allison

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 04:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcatling

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 02:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunrise37

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2006 02:08 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forestlab

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 12:34 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturemannate

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffvig

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 11:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 1984

Περιγραφή

scattered in graminoid meadow on Precambrian rock bald; image scanned from 35 mm slide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygraves

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulmackenzie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 12:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

staplesgabriel

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 09:33 AM MDT

Περιγραφή

I was initially wondering if these were Pterospora andromedea, however, the fruit doesn't seem right with the inferior ovary.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygraves

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygraves

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennburt

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούνιος 1979

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούνιος 1989

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

collection # 9447

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2013 01:09 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 01:29 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulmackenzie

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdsnowman

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2015 10:34 AM PDT