Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logancrees

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leg9

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

"Piperia" is a former Genus name within the orchid family Orchidaceae that has since been renamed "Platanthera" on I-Naturalist. Jepson eFlora, and all the other references listed below, still list the Genus as "Piperia"

The first annual Yadon's Rein-orchid leaves have emerged from underground tubers. I stopped counting after 100+ plants! This small Monterey Pine forest area is protected by a wooden fence enclosure between Monterey Pines RV Park and the golf course. The orchids are easily seen from outside the fence. Green basal leaves appear early Jan-Feb. Stalks, then small white flowers will appear in a few months. Peak bloom time: June-July.

Yadon's Rein-orchid. A federally endangered Callifornia native/endemic orchid that grows in two threatened plant communities--the Monterey Pine Forest and in Maritime Chaparral between north Monterey County and Palo Colorado Canyon on the Big Sur coast.

Yadon's Rein-orchid is a tall (6-8 inches), slender, "pencil-thin" plant with congested white flowers. It is similar to Elegant Rein-orchid (Piperia elegans) but it differs in its diminutive white-rimmed, green lateral petals, and the short spur, which is much shorter than those of other Rein-orchids. One unique feature of this Rein-orchid is the way the upper petals generally curve inwards like a horseshoe.

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd ed., Matthews and Mitchell, pp. 330-331.

Monterey Pine Forest: Coastal California's Living Legacy, 2nd. ed., 2018, pp. 60, 64, 79.

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p.227.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=38361

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, p. 243.

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/orchidaceae-piperia/

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goutts

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 08:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahwetterer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuktu

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afid

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afid

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afid

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afid

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenfersalvat89

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 01:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenfersalvat89

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 03:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leg9

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madge

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goodyeraguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogend

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 10:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgib

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 02:33 ΜΜ PST

Περιγραφή

Very abundant near sign, dozens of individuals

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcatling

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcatling

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcatling

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

10 individuals

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Algoma, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcatling

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2012

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmcameron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 04:47 ΜΜ CST

Τόπος

Sewanee, TN, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bulblets were dug up by an animal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 01:44 ΜΜ MDT

Περιγραφή

In boggy/swampy spruce forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoitdorion

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petercourtney

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2014 01:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_gardiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2009

Περιγραφή

Typical local C. parviflorum specimen lower left.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbelliveau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 01:22 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lc_bates

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 08:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenwoodliffe

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Ongoing checking of this endangered species population. In flower on Aug 12, and not again until Aug 25. Looks to have a few more buds that may open in the next week or two. On the 25th, there were about 125 plants noted, probably a few more that were missed. Lots of doubles and even a triple. And this time there were more with a nice touch of magenta.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

Montane bog. Seems to have a specific habitat preference for these small bogs in Douglas fir forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:29 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Mossy marl site in gorge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:23 ΠΜ MDT

Περιγραφή

In woods near creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenhayward

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 11:11 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Bedwell Centennial Trail, 840m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbindernagel

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 11:09 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Literally in trail. Only a few plants, maybe 6 over a short stretch, only one flowering.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenwoodliffe

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Known population

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveansell

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 07:17 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thorunn63

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chnskiier

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 08:24 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd_boland

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 01:48 ΜΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd_boland

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 12:12 ΜΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd_boland

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 02:49 ΜΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meghanmickelson

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 12:07 ΜΜ CST

Περιγραφή

11 plants in total in small fen area. spotted initially by Kathry Harme

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markchandler

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 06:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marymacaulay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Nova Scotia, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmclelland

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Prince, CA-PE, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Abundant in this area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danicaarmstrong

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2017 09:46 ΠΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abrigitte_black

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 02:29 ΜΜ PDT

Τόπος

White City, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiestov

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbarron

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachisnively

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 06:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danicaarmstrong

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 07:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 01:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachisnively

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 08:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madaboutforests

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 12:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danicaarmstrong

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 12:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmehlman

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktcass

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbtamucc

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 10:41 ΠΜ -05

Περιγραφή

I don’t think this is it, but it was the closest. This was a small stand under a small Texas oak that was covered in moss balls. The flower is reminiscent of a snap-dragon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doug649

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in proximity to a small patch of Puttyroot Orchids. Ontario or perhaps Canada first.

  • This is Ontario and Canada's first recorded observation ever of Tipularia discolor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenwoodliffe

Ημερομηνία

Αύγουστος 2008

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Some years you see dozens and dozens; other years very few. This was a very good year for them

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynbell

Ημερομηνία

Ιούνιος 2006

Περιγραφή

Round-leaved orchid - Orchis rotundifolia var. linneata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bickel

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 1996

Περιγραφή

Image from original slide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghoese

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 09:54 ΠΜ CST

Περιγραφή

Numerous inflorescences present (low to mid hundreds in 20m square area. An estimated +-5 percent lack some level of pigmentation, with white labellum lacking spots. (Due to known anthocyanin mutation?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούλιος 1979

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenwoodliffe

Ημερομηνία

Ιούνιος 1982

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Scanned from a slide taken in June, 1982.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyraccoon

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 06:43 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarsalmeronbarrera

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Guerrero, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 1998 09:55 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 07:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoedavis

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2017 05:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaret_eaglecap

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 10:33 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Completely SPURLESS form of what otherwise appears to be Platanthera aquilonis*. We have 120+ locations mapped in the BC Peace River region. The project to map the range of these spurless plants is ongoing as well as collection of whole plants, flowers in spirit and silica.

This old cutline location is the mother lode! There were so many Platanthera orchids along here that we gave up on looking at them all, but many of them are spurless like these.

*there are other differences (like the abruptly-widened lip petal base) but the lack of a spur is the easiest to see for field ID purposes!

Specimens have been submitted to UBC.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josemadrid13

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Honduras (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_miller

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 05:27 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_miller

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 05:45 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_gardiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2009

Περιγραφή

Two leftmost slippers are pale yellow (recently opened judging by the position of the synsepals). The two buds in the process of opening also have pale yellow slippers. I believe the slippers of this hybrid frequently start off as some shade of yellow, before fading to a lighter shade of yellow or near-white.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:29 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddnorris

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 01:35 ΜΜ EDT

Τόπος

Verona, ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

About 1 foot tall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seabrookeleckie

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 05:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

First of this year’s orchids!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtimmons

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 02:54 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

The famous "Timmins Orchid". Occasional in roadside ditches with Scirpus spp. and Beckmannia syzigachne.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pickleenah

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjkennedy

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:08 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenio_padilla

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_key_lake_kid

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 12:30 ΜΜ UTC

Περιγραφή

This river goddess is hard to find. She's very localized to the few places I found her blooming. Seen about a hundred blooms this spring.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanebustapbj

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 04:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Peloric form

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelkendall

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 02:39 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Two white

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjkennedy

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 09:00 ΠΜ ADT