Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 11:37 AM PDT
Cypripedium passerinum - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Cypripedium passerinum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billellis

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 12:59 PM ADT
Cypripedium acaule - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Cypripedium acaule, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luizagrazz

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 10:33 AM PDT
Calypso bulbosa americana - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Calypso bulbosa var. americana, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanfeagan

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 12:46 PM UTC
Platanthera dilatata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Platanthera dilatata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgnc0

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 04:03 PM EDT
Cypripedium acaule - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Cypripedium acaule, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpr2

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2008 08:22 PM CDT

Περιγραφή

Along trail

Calypso bulbosa occidentalis - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Calypso bulbosa var. occidentalis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laarzaga

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Goodyera pubescens - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Goodyera pubescens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 02:49 PM PDT
Platanthera orbiculata - Photo (c) benoitdorion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Platanthera orbiculata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 03:50 PM PDT
Platanthera orbiculata - Photo (c) benoitdorion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Platanthera orbiculata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 09:28 AM PDT

Ετικέτες

Goodyera oblongifolia - Photo (c) Andrey Zharkikh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Goodyera oblongifolia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brguinn

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 09:49 AM CDT
Cypripedium parviflorum - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Cypripedium parviflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

white-oak

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 03:45 PM EDT
Platanthera lacera - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Platanthera lacera, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemac

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:59 AM EDT
Cypripedium acaule - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Cypripedium acaule, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulasman

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2016 10:30 AM EDT

Περιγραφή

at Uniacke Estate Museum Park

Cypripedium acaule - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Cypripedium acaule, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:32 PM PDT
Goodyera oblongifolia - Photo (c) Andrey Zharkikh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Goodyera oblongifolia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanbasquill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 02:27 PM ADT
Epipactis helleborine - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Epipactis helleborine, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 09:29 AM ADT
Epipactis helleborine - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Epipactis helleborine, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_d_martin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 02:31 PM EDT
Epipactis helleborine - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Epipactis helleborine, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:05 PM PDT
Platanthera orbiculata - Photo (c) benoitdorion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Platanthera orbiculata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:54 AM PDT

Περιγραφή

Cypress Provincial Park, BC, Canada

Ετικέτες

Platanthera stricta - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Platanthera stricta, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:54 AM PDT

Περιγραφή

Cypress Provincial Park, BC, Canada

Ετικέτες

Platanthera stricta - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Platanthera stricta, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:49 AM PDT
Platanthera orbiculata - Photo (c) benoitdorion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Platanthera orbiculata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 01:55 PM PDT

Ετικέτες

Goodyera repens - Photo (c) Tony Ernst, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Goodyera repens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 01:50 PM PDT

Ετικέτες

Platanthera obtusata - Photo (c) Ryan LeBlanc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Platanthera obtusata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 05:11 PM PDT
Galearis rotundifolia - Photo (c) susanelliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Galearis rotundifolia, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennimartin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 03:17 PM EDT
Goodyera pubescens - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Goodyera pubescens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:15 AM PDT
Goodyera repens - Photo (c) Tony Ernst, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Goodyera repens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:43 AM PDT
Goodyera repens - Photo (c) Tony Ernst, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Goodyera repens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 10:15 AM PDT
Goodyera repens - Photo (c) Tony Ernst, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Goodyera repens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megan_blackmore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:22 AM UTC
Goodyera oblongifolia - Photo (c) Andrey Zharkikh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Goodyera oblongifolia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8321