Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacrosand

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 07:49 ΜΜ EDT
Cypripedium acaule - Photo (c) liz west, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Cypripedium acaule, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafybye

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Epipactis gigantea - Photo (c) Reid Hardin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reid Hardin
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Epipactis gigantea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marsupialsoup

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:33 ΜΜ PDT
Goodyera oblongifolia - Photo (c) bobkennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by bobkennedy
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Goodyera oblongifolia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobrigged

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 07:56 ΠΜ EDT
Cypripedium acaule albiflorum - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Cypripedium acaule albiflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahaceae

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:43 ΜΜ PDT
Neottia cordata - Photo (c) Matt Bowser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Bowser
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Neottia cordata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gentilcore

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Cypripedium californicum - Photo (c) Morgan Stickrod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morgan Stickrod
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Cypripedium californicum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

starzz76

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 02:12 ΜΜ ADT
Cypripedium acaule albiflorum - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Cypripedium acaule albiflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vkoziol

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 07:53 ΠΜ EDT
Cypripedium acaule - Photo (c) liz west, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Cypripedium acaule, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_thomas

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 05:11 ΜΜ EDT
Cypripedium acaule - Photo (c) liz west, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Cypripedium acaule, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanebustapbj

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 05:44 ΜΜ PDT
Galearis rotundifolia - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Galearis rotundifolia, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

risao

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:16 ΠΜ PDT
Corallorhiza maculata - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Corallorhiza maculata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanseptembre

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 12:18 ΜΜ PDT
Corallorhiza maculata ozettensis - Photo (c) dL thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by dL thompson
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Corallorhiza maculata var. ozettensis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanseptembre

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:59 ΠΜ PDT
Goodyera oblongifolia - Photo (c) bobkennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by bobkennedy
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Goodyera oblongifolia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

risao

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:13 ΠΜ PDT
Goodyera oblongifolia - Photo (c) bobkennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by bobkennedy
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Goodyera oblongifolia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

returning to a population I'd photographed last year. Earlier this spring I saw that a few individuals had persisted despite the landslide (3rd pic) but now it seems they may have been affected by herbicide

Epipactis gigantea - Photo (c) Reid Hardin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reid Hardin
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Epipactis gigantea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_tarleton

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 02:58 ΜΜ PDT
Goodyera oblongifolia - Photo (c) bobkennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by bobkennedy
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Goodyera oblongifolia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mostlyjustdizzy

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Calypso bulbosa occidentalis - Photo (c) Emma Jaworski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emma Jaworski
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Calypso bulbosa var. occidentalis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muhriezle

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 07:51 ΜΜ PDT
Calypso bulbosa occidentalis - Photo (c) Emma Jaworski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emma Jaworski
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Calypso bulbosa var. occidentalis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lnkachman

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 01:46 ΜΜ PDT
Calypso bulbosa occidentalis - Photo (c) Emma Jaworski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emma Jaworski
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Calypso bulbosa var. occidentalis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canofbeans

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 07:51 ΜΜ PDT
Calypso bulbosa occidentalis - Photo (c) Emma Jaworski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emma Jaworski
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Calypso bulbosa var. occidentalis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdog907

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Calypso bulbosa americana - Photo (c) Jukka Jantunen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jukka Jantunen
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Calypso bulbosa var. americana, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpagano

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 11:41 ΠΜ EDT
Cypripedium acaule albiflorum - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Cypripedium acaule albiflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redcedar27

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Cypripedium montanum - Photo (c) Morgan Stickrod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morgan Stickrod
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Cypripedium montanum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thearodgers

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 11:05 ΠΜ PDT
Calypso bulbosa occidentalis - Photo (c) Emma Jaworski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emma Jaworski
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Calypso bulbosa var. occidentalis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaview33

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Corallorhiza maculata - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Corallorhiza maculata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa687

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 06:52 ΜΜ MDT
Calypso bulbosa americana - Photo (c) Jukka Jantunen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jukka Jantunen
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Calypso bulbosa var. americana, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa687

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:03 ΜΜ MDT
Corallorhiza striata - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Corallorhiza striata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torreyarcher

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 12:22 ΜΜ PDT
Corallorhiza maculata - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Corallorhiza maculata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathryn20

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 06:47 ΜΜ EDT
Cypripedium parviflorum - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by arethusa
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Cypripedium parviflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 05:44 ΜΜ PDT
Goodyera oblongifolia - Photo (c) bobkennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by bobkennedy
Η ταυτότητα του χρήστη ab_orchid: Goodyera oblongifolia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 25882