Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 620389

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Dolomiaea frolowii (γονέας: Γένος Dolomiaea) Αντιστοιχία Είδος Dolomiaea frolowii (γονέας: Γένος Dolomiaea)

https://www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.450.2.3

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον 10 Οκτώβριος 2022