Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 620194

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Cleomella arborea (γονέας: Γένος Cleomella) Αντιστοιχία Είδος Cleomella arborea (γονέας: Γένος Cleomella)
Δημιουργήθηκε από loarie τον 4 Οκτώβριος 2022