Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 289461

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Ficus cordata (γονέας: Γένος Ficus) Αντιστοιχία Είδος Ficus cordata (γονέας: Γένος Ficus)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Φεβρουάριος 16, 2019