Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Ομοταξία Diplopoda (γονέας: Υποσυνομοταξία Myriapoda) Αντιστοιχία Ομοταξία Diplopoda (γονέας: Υποσυνομοταξία Myriapoda)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Φεβρουάριος 24, 2020

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Diplopoda που πηγάζει από Millibase

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 5720

Αποκλείσεις: 22

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 189

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 9

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Millipede taxonomy should follow Millibase aside from any deviations noted here