Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Τάξη Orthoptera (γονέας: Υφομοταξία Pterygota) Εναλλακτική θέση Τάξη Orthoptera (γονέας: Ανθυποτάξη Pterygota)

Δημιουργήθηκε από loarie τον Οκτώβριος 05, 2023

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Orthoptera που πηγάζει από Orthoptera Species File

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 28177

Αποκλείσεις: 5

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 564

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 29