Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Υπερομοταξία Multicrustacea

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Υπερομοταξία Multicrustacea (γονέας: Υποσυνομοταξία Crustacea) Αντιστοιχία Υπερομοταξία Multicrustacea (γονέας: Υποσυνομοταξία Crustacea)

Δημιουργήθηκε από loarie τον 20 Σεπτέμβριος 2022

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Multicrustacea που πηγάζει από World register of marine species

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 24007

Αποκλείσεις: 38

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 212

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 4
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Amphipoda
Actinimenes
Dynamenella huttoni
Portumnus latipes