Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Αράχνες (Τάξη Araneae)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Τάξη Araneae (γονέας: Ομοταξία Arachnida) Αντιστοιχία Τάξη Araneae (γονέας: Ομοταξία Arachnida)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Φεβρουάριος 24, 2020

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Araneae που πηγάζει από World Spider Catalog Version 20.0

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 53338

Αποκλείσεις: 67

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 349

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 22
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Mygalomorphae
Amaurobioidea
Thomisoidea
Pisauridae
Amaurobiidae
Pholcidae
Anapidae
Segregara
Leucauge
Dolomedes

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Source contact: Wolfgang Nentwig, World Spider Catalog, email: wsc@nmbe.ch