Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Αράχνες (Τάξη Araneae)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Τάξη Araneae (γονέας: Ομοταξία Arachnida) Αντιστοιχία Τάξη Araneae (γονέας: Ομοταξία Arachnida)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Φεβρουάριος 24, 2020

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Araneae που πηγάζει από World Spider Catalog Version 20.0

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 53047

Αποκλείσεις: 60

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 61

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 21
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Malkaridae
Pisauridae
Agelenidae
Anapidae
Zelotinae
Ageleninae
Desinae
Dolomedes
Pseudoscaphiella
Leucauge

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Source contact: Wolfgang Nentwig, World Spider Catalog, email: wsc@nmbe.ch