Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Φαλακροκόρακας (Γένος Phalacrocorax)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Clements Checklist v2021
Γένος Phalacrocorax (γονέας: Οικογένεια Phalacrocoracidae) Αντιστοιχία Γένος Phalacrocorax (γονέας: Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Δημιουργήθηκε από loarie τον 19 Δεκέμβριος 2018