Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Mammal Diversity Database. 2019
Τάξη Carnivora (γονέας: Υπερτάξη Laurasiatheria) Εναλλακτική θέση Τάξη Carnivora (γονέας: Υπερτάξη Boreoeutheria)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Φεβρουάριος 11, 2020

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Carnivora που πηγάζει από Mammal Diversity Database. 2019

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη είδος

Ολοκλήρωση: αληθές

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 486

Αποκλείσεις: 10

Επιμελητές Taxon:

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 10

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Reference for Carnivores