Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Υφομοταξία Octocorallia

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species (WoRMS)
Υφομοταξία Octocorallia (γονέας: Ομοταξία Anthozoa) Αντιστοιχία Υφομοταξία Octocorallia (γονέας: Ομοταξία Anthozoa)
Downstream flagged taxa: 5
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Chathamisis
Plexaura homomalla
Heteroxenia fuscescens
Renilla koellikeri
Carijoa riisei
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάρτιος 04, 2019